sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sundhedsplejerske, Sydgrønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 03-04-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 22-04-2020
Suliffissamut ID normut: 330243894
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Isumaginnittoqarfik
Atorfiup taaguutaa: Sundhedsplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vores faste sundhedsplejerske søger en kollega snarest muligt.

Ønsker du i første omgang kun et vikariat, så vil vi gerne høre fra dig alligevel – dog ønskes der et vikariat på mindst 3 måneder.

Der er to sundhedsplejerskestillinger i regionen, begge med placering i regionsbyen. Regionsbyen er modtager af alle gravide til fødsel (cirka 110 fødsler om året).

Regionen består af 3 byer, Qaqortoq, Narsaq samt Nanortalik. Som sundhedsplejerske, vil du have kontakt med børnene i Qaqortoq samt Nanortalik, hvorfor at du må påregne at der vil være rejser ind i mellem.

Fundamentet i sundhedsplejens arbejde er hjemmebesøg til småbørn, undersøgelser, sundhedssamtaler, sundhedsundervisning og vejledning til skolebørn, ind og udskolingsundersøgelser, konsulentfunktion til børnedaginstitutioner og tværfagligt/tværsektorielt samarbejde omkring børn med særlige behov. Opgaver indenfor børnevaccinationsområdet samt forebyggelse af omsorgssvigt og forebyggelse af uønskede graviditeter er også inkluderet i arbejdet.

Sundhedsplejersken medvirker til at styrke den tidlige sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende indsats, ’Tidlig indsats’ i Qaqortoq og dens bygder. Der vil i den forbindelse være et tæt samarbejde med de to jordemødre på regionssygehuset, samt sengeafdelingen der, hvor du til tider, vil fungere som den rådgivende sundhedsperson, ved syge indlagte børn.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med resten afdelingerne/ funktionerne på Regionssygehuset. Der er tilknyttet sekretærhjælp til sundhedsplejefunktionen.

Ønskede kvalifikationer:

  • At du er omstillingsvillig og kan lide at arbejde med komplekse opgaver
  • At du har nogle års erfaring, da arbejdet er ret selvstændigt
  • At du er vant til at arbejde med skolebørn

Vi tilbyder:

  • et spændende/udfordrende arbejde, der stiller krav til din faglighed
  • mulighed for at arbejde med stor indflydelse på egen arbejdsdag
  • et tæt samarbejde med resten af personalet på sygehuset, hvor sundhedsplejen har sit fællekontor

I regionen, som består af de 3 byer Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq er der samlet ca. 6500 indbyggere og det årlige fødselstal ligger på ca. 80.

Der er 6 tilhørende bygder til regionssygehuset, som også serviceres fra regionssygehuset.

Yderligere informationer omkring vores kommune, se under www.kujalleq.gl  

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-121 

Ansøgningsfrist: 22 april 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes på telefon +299 64 22 11 efter klokken 13 dansk tid eller ved Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på mail ikc@peqqik.gl

Eller vores faste sundhedsplejerske Sabine Sørensen på mail: sahs@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia