sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sundhedsplejerske, Tasiilaq, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 22-11-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 07-12-2019
Suliffissamut ID normut: 330129342
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Isumaginnittoqarfik
Atorfiup taaguutaa: Sundhedsplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vil du være med til at varetage sundhedsplejefunktionen i Grønland? Vil du medvirke til en videre udvikling af de initiativer og aktiviteter, der er igangsat indenfor børne- og ungeområdet, så er dette en enestående mulighed for at være med til at gøre en forskel!

En stilling som sundhedsplejerske ved Sundhedscenteret i Tasiilaq er ledig til besættelse pr. 1.januar 2020 eller efter nærmere aftale. Der er mulighed for et vikariat.

Ansættelsen kan give dig en spændende og udfordrende faglig og personlig oplevelse.

Sundhedsplejen i Grønland er en del af sundhedsvæsenet, og man refererer administrativt til afdelingssygeplejersken og fagligt til regionslægen.

I Grønland arbejdes der efter landsdækkende retningslinjer.

Som sundhedsplejerske kan du forvente at få et spændende og inspirerende arbejde, med fokus på det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i hjemmene og på skolen i Tasiilaq by og bygder.

6 måneder om året er der foruden dig ansat en sundhedsplejerske i et vikariat.

Du har et tæt samarbejde med jordemoderen og det øvrige personale ved sundhedscenteret.

Ønskede kvalifikationer

  • Uddannet sundhedsplejerske gerne med erfaring
  • Fleksibilitet og selvstændighed
  • Gode samarbejdsevner – også på tværs af faggrænser
  • Rolig og velafbalanceret

Vi kan tilbyde

  • Et spændende og udfordrende arbejde
  • Hjemmebesøg til børnefamilier
  • Skolesundhedspleje, herunder indskolingsundersøgelser og undersøgelse af specialklassebørn
  • Tværfagligt samarbejde m. institutioner, skoler og kommune herunder ”Tidlig indsats”, som er et fokusområde
  • Samarbejde med personalet på sundhedscenteret
  • Et godt friluftsliv

Tasiilaq ligger på Grønlands østkyst lige syd for polarcirklen på højde med Island. Der bor ca. 3000 mennesker i distriktet, hvor af 1.900 bor i byen og 1.100 bor i de fem tilknyttede bygder. Ammassalik er det gamle kaldenavn for byen.

Her møder du den oprindelige østgrønlandske kultur, hvor fangst og fiskeri stadig er en del af kulturen

Området er præget af bjerge, og naturen er meget storslået og smuk, og giver rig mulighed for at dyrke skiløb, hundeslædekørsel, vandreture, bjergklatring, fiskeri og sejlads.

Nærmere information om Tasiilaq og Østgrønland kan ses på  www.eastgreenland.com

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske John Christensen tlf. +299 98 34 30 eller på e-mail: jhr@peqqik.gl eller til ledende regionssygeplejerske Inuuti Fleischer tlf. + 299 34 44 20 eller på mail inf@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personaleafdelingen på e-mail: personale@peqqik.gl

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia