sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sungiusarfik Aaqa sundhedsassistent-imik assigusumilluunniit ilinniagalimmik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 17-06-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 08-07-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82266407
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Sungiusarfik Aaqa er en landsdækkende socialinstitution med 7 afdelinger. 6 afdelinger med i alt 32 beboere og 1 værested til 15 brugere. Beboerne har diagnosen skizofreni. Aaqa er en arbejdsplads i udvikling. Der er mulighed for supervision, medarbejder i udviklingssamtaler og relevante kurser.

Vi søger engageret kollega som sundhedsassistent eller lignende i Piloq 7 og gerne med psykiatri kend-skab og skal have overblik og mod på store udfordringer.
På Piloq 7 er der 2 afdelinger. I stueetagen findes Akuitsut med plads til 3 hvor beboerne er mindre mental retarderet og på 1. sal bor 3 beboer med en del hørehallucinering.

Du bedes skrive hvem vi skal kontakt af dine forhenværende arbejdspladser

Sundhedsassistenten refererer til afdelingslederen.

Beskrivelse af dig

  • At du er uddannet sundhedsassistent eller lignende
  • At du har en god psyke og er robust
  • At du er i besiddelse af humor og er tolerant overfor kollegaer og beboere
  • At du er indstillet på en tværkulturel og tværfaglig personalegruppe
  • At du er indstillet på faglig udvikling
  • At du er indstillet på deltagelse som rejseledsager, projektture og koloniophold
  • At du er stabil og gerne dobbeltsproget
  • At du har en ren straffeattest
  • At du kan sætte grænser overfor den enkelte beboer

Vi forventer, du er en engageret kollega. Du har erfaring med at arbejde med psykisk syge personer.

Ugentlig arbejdstid: 40 timer.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia