sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejefaglig Patientkoordinator til Patient- og Rejsekoordineringen, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 27-11-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 16-12-2020
Suliffissamut ID normut: 330433443
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi søger dig som trives i en afdeling i en rivende udvikling.

Tiltrædelse 1. feb. 2021 eller efter aftale – fuldtidsstilling. 

I Afd. for Patientkoordinering vil du i samarbejde med de visiterende overlæger få et medansvar for indkaldelse af patienter samt planlægning og koordinering af daglige behandlingsforløb, projekter, og specialister. Det er din opgave at sikre at arbejdsgange, arbejdstilrettelæggelse og ressourceforbruget planlægges, koordineres og styres effektivt inden for primært kirurgiske område.

Vi har fokus på at sikre effektiv og professionel koordinerede patientforløb, og måske er du vores nye kollega.

Vi tilbyder:

 • En afdeling i rivende udvikling, hvor du har mulighed for at have stor medindflydelse
 • Dagarbejde (kl. 8:00-16:00)
 • Selvstændigt arbejde i et energisk og friskt team
 • Engagerede og kompetente kollegaer

Vi søger dig, der:  

 • Har en sygeplejefaglig uddannelse
 • Er fagligt velfunderet
 • Har interesse inden for det administrative felt, herunder tilrettelæggelse af undersøgelser og behandlingsforløb, administration af henvisninger og indkaldelse af patienter
 • Har indsigt i geografiske forhold og infrastruktur, der influerer på patientforløbene
 • Har indsigt i Det Grønlandske Sundhedsvæsenet
 • Har lyst til at gøre en forskel og brænder for at sikre patienterne professionelle forløb  
 • Har flair for IT, herunder vores elektroniske patientjournal COSMIC
 • Har det godt med at have en central rolle i en organisation, med bred tværfaglige samarbejdspartnere
 • Er omstillingsparat, detaljeorienteret med et skarpt blik på helheden, handlekraftig, og med gode samarbejdsevner.
 • Gerne dobbeltsproget, grønlandsk/dansk

Om os:

 • Indkaldelse af patienter fra hele Grønland, samt planlægning af hele behandlingsforløbet af disse
 • Indkaldelse af patienter til snarlig undersøgelse/behandling, samt ventelisteafvikling
 • Indkaldelse af patienter til projekter, dvs. fokuserede forløb med et specifik speciale

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=20-384

Startdato: 1. februar 2021 

Ansøgningsfrist: 16. december 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Dorthe Møller på tlf. (+299) 34 48 80 eller på e-mail: domj@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(50).pdf 

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia