sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 14-10-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-10-2019
Suliffissamut ID normut: 330088114
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er du interesseret i aktivt at deltage i de udviklings- og omstillingsprocesser, der er i gang i psykiatrien?

Vil du noget med din sygepleje og har du lyst til i samarbejde med afdelingssygeplejersken om at være kulturbærer og udvikler af afdelingens sygepleje, så har du chancen nu for at søge job som sygeplejerske på psykiatrisk sengeafdeling i Nuuk.

Psykiatrisk afdeling A1 på Dronning Ingrids Hospital søger en sygeplejerske til en fast stilling med tiltrædelse d. 1. november 2019 eller efter nærmere aftale

Om afdelingen

Afdeling A1 er en del af psykiatrisk område i Nuuk. Overordnet set består psykiatrisk område af en terapeutisk enhed, et ambulatorie for børn og voksne, der er i forløb med psykiater og psykologer.

Afdeling A1 modtager både akutte og elektive patienter fra alle regioner i Grønland og behandler alle former for sindslidelser. Der arbejdes på afdelingen ud fra en miljøterapeutisk tilgang til patientbehandlingen, hvor kontaktpersonordning og jeg-støttende sygepleje, psykoedukation, relationer og netværk forsøges at være i centrum.

Vi har plads til 12 patienter med alvorlig psykiske lidelser, her af 3 patienter i et skærmet afsnit. Psykiatrisk afdeling ledes dagligt af en afdelingssygeplejerske og en læge. Der er der ansat omkring 25 medarbejdere, fordelt på sygeplejersker, psykiatri- og sundhedsassistenter samt pædagoger. Vi anser det tværfaglige samarbejde væsentligt og nødvendigt. Vi arbejder med sygeplejedokumentation i et elektronisk patientjournalsystem: Cosmic

Ønskede faglige kvalifikationer til dig

 • Autorisation som sygeplejerske
 • Har interesse for psykiatrisk sygepleje
 • Er kvalitetsbevidst og engageret
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Har gode samarbejdsevner og lyst til at lære fra sig
 • Kan skabe god patientkontakt 

Vi tilbyder

 • God introduktion med mentorordning, gode kolleger og et arbejdsklima i udvikling
 • Et innovativt og aktivt fagligt miljø med bl.a. undervisning supervision og refleksion
 • Et særligt tilrettelagt udviklingsforløb for dig hvis du er ny i psykiatrien
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening
 • Kurser samt muligheder for efter - og videreuddannelser for fastansatte

Du kan læse mere her:

http://www.gjob.dk/Sundhedsv%C3%A6senet/Ansat-p%C3%A5-DIH/Psykiatrisk-omr%C3%A5de

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201909326

Ansøgningsfrist: d. 28. oktober 2019

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Rikke Krog på e-mail RIKR@PEQQIK.GL eller på tlf.: (+299) 52 26 89 efter kl. 13.00 dansk tid

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Rikke Agerholm Christensen på tlf. +299 34 43 81 eller på e-mail: RIAC@PEQQIK.GL 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia