sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 15-01-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 26-01-2020
Suliffissamut ID normut: 330141476
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Amningens år 2020. Vi søger sygeplejerske. 

Sygeplejerske og jordemoder kom og vær med til et spændende år på gynækologisk/obstetrisk afdeling K3 på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

2020 bliver amningens år på barselsgangen i Nuuk, hvor mange forskellige tiltag vil være rettet mod amning af flere forskellige kategorier af børn og deres familier. Vi fortsætter med den nye Nationale Grønlandske Ammevejleder uddannelse og til efteråret vil vi igen sætte fokus på de sent præmature/sarte nyfødte og deres familier gennem en temauge med undervisning fra Neonatalafdelingen på Hvidovre hospital.

Så har du erfaring siger vi velkommen til dig og vil glæde os til også at nyde godt af dine erfaringer med amning. Har du ingen erfaringer med amning men et ønske om at blive klogere på området, måske en drøm om på sigt at blive sundhedsplejerske, så er det dig vi har brug for.

Ud over ovenstående kan du glæde dig til hos os at opleve, at vi har god tid til patienten og prioriterer det rolige og nærværende patientforløb højt. Samtidig må du også være forberedt på akutte opgaver, hvor din omstillingsparathed og alsidige kompetencer er en klar fordel.

Hos os er kvinder fra hele Grønland sat i højsæde, fordelt over en bred gruppe af patientkategorier. Du kommer til at møde obstetriske patienter indlagt med svangerskabskomplikationer, barselskvinder indlagt med deres nyfødte børn, sent præmature børn og deres familie indlagt i vores afsnit for sent præmature ’Mikisut’, gynækologiske patienter med diverse diagnoser og brystkirurgiske patienter indlagt til cancerudredning, operation og efterfølgende brystrekonstruktion.

Kvalifikationer

  • Uddannet sygeplejerske eller jordemoder
  • Klinisk erfaring med specialerne er en fordel, men ikke et krav
  • Forstår vigtigheden af god sygepleje med patienten og dennes familie i centrum

Hvem er du?

  • Fagligt aktiv og interesseret i at lære nyt
  • Nærværende og rolig i dagens forskellige opgaver
  • Ansvarsbevidst og effektiv i din opgaveløsning

Hvem er vi?

Du kommer til at indgå i et dynamisk og velfungerende team, der har et godt arbejdsklima kendetegnet ved fagligt interesserede kollegaer, som er opmærksomme på hinanden og dét at løfte i flok. Vi er et erfarent team af fastansatte sygeplejersker, jordemødre og sundhedsassistenter, hvilket sikrer god viden og kendskab til daglige rutiner og opgaver og fremmer muligheden for sparring.

Vi sikrer naturligvis en grundig introduktion, hvor du tilknyttes en mentor med en bred faglig indsigt. Der tilbydes ugentlig undervisning internt på afdelingen, og ønsker du fastansættelse, så har du mulighed for at deltage i ekstern efteruddannelse og kurser.

Vi tilbyder både en fastansættelse og et vikariat. Ved fastansættelse i kortere eller længere tid ydes et attraktivt tillæg på mellem 3.400 kr. og 4.700 kr./ måned afhængig af din anciennitet.

Tiltrædelse: 1. marts 2020 eller efter aftale

Nuuk

I Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om vinteren er nordlys en del af din hverdag, ligesom du også kan stå på både langrend og alpin ski. Om sommeren er dagene lange og fritiden kan bruges på at vandre og se rensdyr, eller du kan sejle ind i fjorden og fiske, se sæler og hvaler.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201912571

Ansøgningsfrist: d. 26. januar 2019

Ansættelsessamtaler afholdes løbende og senest d. 30. januar 2020.

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Gitte Edvardsen på tlf. (+299) 34 48 69 eller på e-mail: GIED@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personaleafdelingen på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut