sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske eller sundhedsassistent til patientkoordinering, psykiatrisk sekretariat, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 09-07-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-07-2019
Suliffissamut ID normut: 330056954
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Vil du være en del af den daglige patientkoordinering? Kan du lide at få opgaver færdiggjort med et godt resultat til følge?

Lige nu søger vi en sygeplejerske eller sundhedsassistent til patientkoordinering i psykiatrisk sekretariat på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

Der er tale om en fast stilling på 40 time pr. uge i dag tiden og med tiltrædelse d. 1. september 2019 eller efter aftale.

Du indgår i et team bestående af en læge- og ledelsessekretær. Du vil skulle varetage administrative opgaver der har fokus på patientkoordinering i forhold til visitationer, booking og indkaldelse af patienter til behandling.

Du skal være en vigtig del af organiseringen af retspsykiatrisk mentalobservationer, tovholder på anmodninger fra myndigheder, indberette tvangsprotokoller mm. og samtidig er der i stillingen også patientkontakt og medicinadministrations opgaver.

Psykiatrisk område ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. I det daglige arbejde referer du til områdeledelsen.

Psykiatrisk område indbefatter, udover et sekretariat, et læge og psykolog ambulatorie for børn unge og voksne, en psykiatrisk terapi, en distriktspsykiatri og et sengeafsnit med i alt 12 pladser, her af 3 i et skærmet afsnit.

Derudover råder psykiatrien i Grønland over 16 sengepladser på Skejby sygehus forbeholdt patienter med retspsykiatriske problemstillinger, og et samarbejde med region hovedstaden om børn- og unge psykiatri.

Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads

  • Et område, med fokus på udvikling af faglighed og det gode arbejdsmiljø
  • En afdeling med gode og dygtige kollegaer.
  • En vagtfri stilling
  • En stilling med varierende arbejdsopgaver

Vi søger en sygeplejerske eller sundhedsassistent der

  • Har bred erfaring indenfor det psykiatriske speciale
  • Er åben og interesseret i tværfagligt samarbejde
  • Har evne til at holde fokus
  • Kan arbejde struktureret og problemløsende
  • Er serviceminded og vedholdende
  • Har gode erfaringer med Cosmic, og gerne på superbruger niveau

Læs mere om psykiatrien i Grønland her:

http://www.gjob.dk/Sundhedsvæsenet/Ansat-på-DIH/Psykiatrisk-område

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201907240

Ansøgningsfrist: d. 29. juli 2019

Ansættelsessamtaler forventes afviklet løbende eller senest i uge 31

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen tlf. (+299) 54 75 16 eller på e-mail: abkj@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Rikke Agerholm Christensen på e-mail: RIAC@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia