sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske, Kangerlussuaq, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 19-09-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 10-10-2019
Suliffissamut ID normut: 330092713
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vil du være en del af vores team, et spændende og dynamisk sted? Hvor der dagligt er mange mennesker ind og ud af døren? Et sted hvor du virkelig mærker forskellen af din indsats?

Spændende og udfordrende job som sygeplejerske i fast stilling eller vikariat på Kangerlussuaq Sygeplejestation.

Kangerlussuaq sygeplejestationen er normeret til to fastansatte sygeplejersker og en fastansat sundhedsassistent. Vi søger en sygeplejerske fra d. 15. november 2019 eller efter aftale.

Sygeplejestationen er åben i hverdage fra kl. 8.00 til kl. 12.00 og resten af dagen er der planlagte konsultationer, administrationsdag og varetagelse af andre primærsektor opgaver. Sygeplejestationen er lukket i weekenderne.

Ved akut behov efter kl. 16.00 og i weekenderne ringer borgerne til regionssygehus Sisimiut, som så kontakter én af personalet fra sygeplejestationen, som har tilkaldevagt. Vagten deles mellem de ansatte på stationen og der er ca. 10 døgnvagter pr. måned.

Arbejdet på sygeplejestationen er alsidigt og udfordrende, da vi yder service til alle aldersgrupper indenfor akut, opfølgende, og forebyggende sygepleje. Akutte og opfølgende opgaver som f.eks. vurdering og igangsætning af behandling foregår i samarbejde med lægerne på sygehuset i Sisimiut, som der er et godt og tæt samarbejde med.

Der kommer en læge fra Regionssygehus Sisimiut 6 gange om året i 2-3 dage.

Kangerlussuaq lufthavn er den centrale lufthavn i Grønland og på stedet bor der ca. 550 borger.

Der er folkeskole med ca. 85 skolebørn og en børneinstitution med ca. 50 børn.

I højsæsonen fra maj-september er der mange henvendelser fra gennemrejsende turister, det er derfor en fordel at du også taler engelsk.

Vi søger en sygeplejerske med bred klinisk erfaring og en solid faglig forankring. Du får selvfølgelig støtte og vejledning fra regionssygehuset, men jobbet fordrer en meget høj grad af selvstændighed og ansvarsfølelse, da du meget af tiden vil være en del af et sundhedsteam på tre faglige personer på stedet. Det kræver meget af den enkelte, og du er en god holdspiller, som vægter en god tone, ærlighed, og arbejdsomhed.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201909349

Ansøgningsfrist: d. 10. oktober 2019

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Nukánguak Olsen på tlf.: +299 86 88 67 eller på e-mail: NUOL@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Rikke Agerholm Christensen på tlf. +299 34 43 81 eller på e-mail: RIAC@PEQQIK.GL 

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia