sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske, kirurgiske ambulatorium, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 14-07-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 22-07-2021
Suliffissamut ID normut: 330694792
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Idet en af vores kollegaer skal starte på kandidatuddannelsen, mangler vi en en ny kollega til vores kirurgiske ambulatorium på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.                                                                                                                

Du får en spændende hverdag med faglige udfordringer inden for specialerne; ortopædkirurgi, parenkymkirurgi, urologi, gynækologi og øre-næse-hals. Vi har blandt andet et lille endoskopiafsnit med daglige skopiundersøgelser, og derfor vil skopierfaring være en fordel, men ikke et krav.

I øre-næse-hals specialet samt indenfor endoskopien rejser vi årligt ud på kystrejser med lægerne, hvilket du også kan få lov at prøve efter grundig oplæring – ifald det har din interesse. 

Vedkommen vi ansætter, vil starte op i endoskopiafsnittet de første 6 måneder, og senere vil der ske oplæring i de øvrige ambulatorier. Hos os er vi gode til at samarbejde, og vægter sparring med hinanden højt, hvormed vi får ting til at lykkedes. Patientsikkerheden vægtes højt, og vi arbejder for et effektivt patientforløb. Vi bruger det elektroniske patientjournalsystem; Cosmic – og IT bliver en stor del af din hverdag. 

I hverdagen har vi hver især nogle specialer vi overvejende er i, men idet vi skal kunne dække hinanden under ferie, kurser, sygdom m.m., bliver der introduktion og oplæring til alle specialer på sigt.   

Dit arbejde er i dagvagter mandag til fredag med fri i weekend og helligdage.

Hvem er vi? 

Du vil møde engagerede og fagligt dygtige kollegaer, som er i konstant udvikling. Alle dine kompetencer kommer i spil, og her er rigtig gode udviklingsmuligheder. 

Kirurgisk ambulatorium består af en erfaren medarbejdergruppe med fast personale. Vi sikrer naturligvis en grundig introduktion, så du kan løse dine arbejdsopgaver ligeså godt som dine kollegaer. 

Vi søger en sygeplejerske som: 

  • Er selvstændig med gode samarbejdsevner, udadvendt og nysgerrig
  • Er indstillet på at udnytte sin faglighed og kreative evner til at skabe høj sygeplejekvalitet
  • Er fleksibel og imødekommende
  • Har erfaring og interesse for korte patientforløb
  • Prioriterer tværfagligt samarbejde højt
  • Har kendskab til IT – gerne Cosmic

 Vi tilbyder: 

  • En grundig introduktion, samt oplæring
  • En spændende og udfordrende arbejdsplads med en erfaren medarbejdergruppe
  • Mulighed for udvikling såvel fagligt som personligt
  • En engageret og faglig dygtig personalegruppe, der er i konstant udvikling

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-209 

Startdato:

Snarest muligt efter aftale 

Ansøgningsfrist:

22. juli 2021

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 30. 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Afdelingssygeplejerske Lise Becker Rosing på tlf. (+299) 34 47 34 eller på e-mail: lbe@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her: 

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(56).pdf

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads. 

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk 

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia