sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske, Kuummiut, Østgrønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 30-10-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-11-2019
Suliffissamut ID normut: 330115142
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Har du lyst til at arbejde et mindre sted og har du lyst til at opleve Kuummiut i Østgrønland om vinteren?

Spændende og udfordrende job som sygeplejerske eller sundhedsassistent, gerne dobbeltsproget, i Kuummiut er ledigt til besættelse snarest eller pr. 1. januar 2020, i en fast stilling eller vikariat af mindst 3-6 måneders varighed. Det vil være en fordel, at du er kendt i Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

Arbejdet på sygeplejestationen er alsidigt og udfordrende, da vi yder service til alle aldersgrupper inden for akut, opfølgende og forebyggende sygepleje. Akutte og opfølgende opgaver er f.eks. vurdering og igangsætning af behandling, som foregår i samarbejde med lægerne ved sundhedscenteret i Tasiilaq, som der er et godt og tæt samarbejde med.

Vi søger en sygeplejerske/sundhedsassistent med bred klinisk erfaring og en solid faglig forankring. Du får selvfølgelig støtte og vejledning fra sundhedscenteret i Tasiilaq, men jobbet fordrer en høj grad af selvstændighed og ansvarsfølelse.

Sygeplejestationen er ny og veludstyret, ligesom sygeplejeboligen er ny renoveret med alle faciliteter.

I din fritid har du mulighed for at vandre, sejle på fangst eller fiskeri, stå på ski og køre hundeslæde.

Eller du kan blot sidde i din stue og læse en god bog, mens du nyder udsigten udover fjorden og fjeldene. Hvis du gør en indsats, vil du hurtigt blive en del af det lille samfund.

Kuummiut

Bygden er en del af det oprindelige Ammassalik Sundhedsdistrikt. Sundhedscenteret er beliggende i Tasiilaq.

Området er nu en del af Sundhedsregion Sermersooq. Kuummiut har ca. 350 indbyggere, hvoraf der er en stor del børn og unge. Bygden ernærer sig hovedsagelig gennem fangst og fiskeri, og har også en lille fiskefabrik.

Kuummiut ligger smukt med udsigt over dybblå fjorde med drivende isfjelde og majestætiske alpine fjelde i baggrunden. Bygden er præget af den oprindelige østgrønlandske fangstkultur, så du vil opleve en virkelighed, der er meget anderledes end den danske.

Folk lever i nuet, i nærhed, i kærlighed, og selvom man lever i små kår, er der plads til smil og glæde.

Livet er også hårdt og præget af fattigdom og i nogen grad af sociale problemer.

Der er flere oplysninger om området på www.eastgreenland.com

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201910411

Ansøgningsfrist: d. 21. november 2019

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske John Christensen på tlf.: +299 98 12 11 eller på e-mail: JHR@PEQQIK.GL eller ledende regionssygeplejerske Inuuti Fleischer på tlf.: +299 34 44 20 eller på e-mail: INF@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Rikke Agerholm Christensen på tlf. +299 34 46 87 eller på e-mail: RIAC@PEQQIK.GL 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut