sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske med interesse for pædiatri til kombineret børneafsnit, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 15-01-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 08-02-2021
Suliffissamut ID normut: 330483090
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Børnesygeplejerske/sygeplejerske kom og vær med til et spændende år på det kombinerede børneafsnittet/barselsgang på Dr. Ingrids Hospital i Nuuk. 

Er pædiatrien lige dig? Er du interesseret i at arbejde med børn og familiecentreret sygepleje? Trives du med at være med på forkanten af udvikling og har lyst til at være med til at sætte børn på dagsordenen? Så skal du bestemt læse dette stillingsopslag!

Vi er en gruppe engagerede sygeplejersker og sundhedsassistenter der gennem mange år har haft amning og barselspleje i højsæde, og som med baggrund i Covid19 beredskabet har fået en spændende opgave – nemlig at samle næsten alle indlagte børn på Dr. Ingrids Hospital på samme afdeling.

Det gør vi på et ombygget og kombineret børneafsnit og barselsgang, hvor grundtanken er at bygge et solidt sygeplejefagligt pædiatrisk fundament op. Vi har været i gang med denne proces det sidste halve år, og da vi endnu ikke ved om afdelingen permanent skal huse alle børn fortsætter vi med undervisnings- og oplæringsprogrammer i forhold til pædiatrisk sygepleje.

Vi har allerede sygeplejersker med pædiatrisk erfaring ansat og leder nu efter dig, der helst har nogen pædiatrisk erfaring og som har lyst til, at fortsætte denne opbygning og kompetenceudvikling, lyst til at skabe kontinuitet og til at være med til at sætte præg på pædiatrien i Grønland.

Hvis dette lyder interessant og pirrer til din nysgerrighed, så kom og vær med i en spændende tid, hvor dine evner og interesser for udvikling i den grad vil få mulighed for at blive udlevet.

Om afdelingen

Ud over arbejdet med børneafsnittet, kan du glæde dig til at opleve, at vi hos os har god tid til patienten og dennes familie. Vi prioriterer det rolige og nærværende patientforløb højt.

På barselsgangen kan du få mulighed for at styrke dine erfaringer med amning og barselsplejen til de mature nyfødte og deres forældre, men også få mulighed for at arbejde med de sent præmature børn i vores ’tidligt hjemme’ opholdsafsnit ’Mikisut’, hvor forældrepar kan være indlagt med deres sent præmature barn til bl.a. sondenedtrapning og ammeetablering.

Hvem er vi?

Du kommer til at indgå i et dynamisk og velfungerende team, der har et godt arbejdsklima, kendetegnet ved fagligt interesserede kollegaer, som er opmærksomme på hinanden og dét at løfte i flok. Vi er et erfarent team af fastansatte sygeplejersker og sundhedsassistenter, hvilket sikrer god viden og kendskab til daglige rutiner og opgaver og fremmer muligheden for sparring.

Vi sikrer naturligvis en grundig introduktion, hvor du tilknyttes en mentor med en bred faglig indsigt. Der tilbydes ugentlig undervisning internt på afdelingen, og ønsker du fastansættelse, så har du mulighed for at deltage i ekstern efteruddannelse og kurser.

Vi tilbyder både et vikariat og en fastansættelse. Ved fastansættelse i kortere eller længere tid ydes et attraktivt tillæg på mellem 3.400 kr. og 4.700 kr./ måned afhængig af din anciennitet.

Nuuk

I Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om vinteren er nordlys en del af din hverdag, ligesom du også kan stå på både langrend og alpin ski. Om sommeren er dagene lange og fritiden kan bruges på at vandre og se rensdyr, eller du kan sejle ind i fjorden og fiske, se sæler og hvaler.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-3 

Ansøgningsfrist: 8. februar 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Tiltrædelse: 1. marts eller efter aftale. 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Konstitueret Oversygeplejerske Annette Maahr Hansen på tlf. (+299) 34 4893 eller på e-mail: AEMH@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format. 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia