sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske med interesse for psykiatri, Qaqortoq, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 14-01-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 10-02-2020
Suliffissamut ID normut: 330156670
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Sygeplejerske med interesse for psykiatri til Qaqortoq

Træk et halvt år ud af kalenderen og kom som vores psykiatriske hjemmesygeplejerske – kan du kun komme i 3 måneder, så send en ansøgning alligevel! 

Stillingen ønskes besat senest i midten af marts måned – kan du komme i uge 11, vil der være god mulighed for introduktion

Der er i hjemmeplejen tilknyttet ca. 30 psykiatriske patienter i et fast forløb, hvoraf de fleste er kroniske forløb.

Dagligdagen i den psykiatriske hjemmesygepleje, er præget af selvstændighed, vekslende og varierende arbejde.

Hjemmeplejen varetager opfølgning af iværksat behandling, støttende samtaler, medicinudlevering, supervisere og vejlede støttepersoner til psykiske syge.

Hjemmeplejen er fysisk placeret på regionssygehuset, så der er ligeledes tæt samarbejde med lægerne samt sengeafdelingen der. Vi har ca 30 kroniske patienter og det meste af arbejdet foregår på sygehuset.

Dit kontor, er tæt placeret ved den somatiske hjemmesygepleje, og der er et godt samarbejdet der.

Der er tæt samarbejde med den psykiatriske afdeling på landshospitalet i Nuuk, og mulighed for psykiatrisk tilsyn via Skype.

Ønskede kvalifikationer:

  • Interesse for psykiatri
  • Omstillingsparathed og kan lide at arbejde selvstændighed
  • Kan skabe god patientkontakt

Vi kan tilbyde:

  • Varierende, selvstændigt og udfordrende arbejde, som stiller krav til din faglighed og ikke mindst fleksibilitet.
  • Mulighed for at medvirke til at udvikle funktionen i den psykiatriske hjemmepleje.
  • En alsidig arbejdsplads og tæt samarbejde med resten af afdelingerne på sygehuset.

Qaqortoq ligger i det smukke Sydgrønland og byen ligger i regionsbyen. Der er 7 bygder tilknyttet regionssygehuset.

Qaqortoq området er frodigt og grønt, med rig mulighed for vandreture og ørredfiskeri. Vi ligger tæt på fåreholderen, byer og bygderne i regionen. Fåreavl og en del landbrug kendetegner kommunen i Sydgrønland. I vintermånederne er der rig mulighed for at stå på langredsski.

Se i øvrigt mere om byen på kommunens hjemmeside www.kujalleq

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-19

Ansøgningsfrist: 10 februar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på mail:  ikc@peqqik.gl  eller telefon +299 64 22 11  efter kl 13, dansk tid

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Kenni Birk Andreasen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: KEBA@PEQQIK.GL
 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut