sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)

Sygeplejerske med interesse for psykiatrisk sygepleje, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland (24-299)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 09-07-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 26-07-2024
Suliffissamut ID normut: 331589467
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq
Attaveqarfissamut paasissutissat

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

se jobtekst
Oqarasuaat

Psykiatrisk afdeling A1 på Dronning Ingrids Hospital søger sygeplejerske med interesse for psykiatrisk sygepleje til fuldtidsstilling.
 
Tiltrædelse 1. september 2024 eller snarest muligt derefter.
Stillingen kan evt. besættes som et vikariat af min. 3 måneder 
 
Er du interesseret i aktivt at deltage i de udviklings- og omstillingsprocesser, der er i gang i psykiatrien i Grønland? Vil du noget med din sygepleje og har du lyst til i samarbejde med afdelingssygeplejersken om at være kulturbærer og udvikler af afdelingens sygepleje?
Så har du chancen nu for at være en del af teamet ved at søge job som sygeplejerske på psykiatrisk sengeafdeling i Nuuk.
 
Om afdelingen
 
Afdeling A1 er en del af psykiatrisk område i Nuuk. Vi modtager både akutte og planlagte patienter til indlæggelse behandling pleje og rehabilitering. A1 dækker alle specialer og aldre . Vi har plads til 12 patienter med alvorlig psykiske lidelser, heraf 3 patienter i et skærmet afsnit. Psykiatrisk afdeling ledes dagligt af en afdelingssygeplejerske. Vi er et team bestående af sygeplejersker, psykiatri- og sundhedsassistenter samt pædagoger. Vi anser det tværfaglige samarbejde væsentligt og nødvendigt. Vi arbejder på afdelingen ud fra en miljøterapeutisk tilgang til patientbehandlingen hvor kontaktpersonordning og jeg-støttende sygepleje, psyko-edukation, relationer og netværk er grundlaget for god psykiatrisk sygeplejen. Indsatser for et godt arbejdsmiljø og sikkerhed er højt prioriteret. Ligesom vi har fokus på nedbringelse af tvang, synlig og nærværende ledelse. Vi arbejder med sygeplejedokumentation i EPJ Cosmic  der ud over modtager vi elever og studerende i uddannelse.
 
Overordnet set består psykiatrisk område ud over senge afdeling A1, af et ambulatorie for børn, unge og voksne, der er i udredning, har brug for behandlingsopfølgning eller har et psykoterapeutisk forløb med psykiater og psykologer. Området har en socialrådgiver funktion og en psykiatrisk terapi. Rundt i de grønlandske sundhedsregioner er der en tilhørende distriktspsykiatri såvel som i Nuuk.
 
Ønskede faglige kvalifikationer:
·      Autorisation som sygeplejerske
·      Har interesse for psykiatrisk sygepleje evt specialuddannelse
·      Er kvalitetsbevidst og engageret
·      Har gode samarbejdsevner og lyst til at lære fra sig
·      Er god til at skabe relation og bevidst om sin kommunikation
·      Er medspiller i forhold til gode arbejdsmiljø
 
Vi tilbyder:
·      Introduktion, gode kolleger og et godt arbejdsmiljø i konstant udvikling
·      Et innovativt og aktivt fagligt miljø med bl.a. undervisning. Konferencer, supervision og refleksion
·      Et særligt tilrettelagt udviklings forløb for dig hvis du er ny i psykiatrien
·      Medlemskab af en aktiv personaleforening
·      Kurser samt muligheder for efter - og videreuddannelser for fastansatte
 
Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
 
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
 
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
 
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl
 
I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl
 
Statsborgerskab
 
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.
 
Løn og ansættelse
 
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.
 
Sygeplejerske: ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl
 
Bolig
 
Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.
 
Ansøgning
 
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=24-299
 
Startdato: 1. september 2024
Ansøgningsfrist: 26. juli 2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende
 
Kontakt
 
Information om stillingen kan indhentes ved (leders stilling og navn) på e-mail: abkj@peqqik.gl
Psykiatrisk afdeling A1 på Dronning Ingrids Hospital søger sygeplejerske med interesse for psykiatrisk sygepleje til fuldtidsstilling.
 
Tiltrædelse 1. september 2024 eller snarest muligt derefter.
Stillingen kan evt. besættes som et vikariat af min. 3 måneder 
 
Er du interesseret i aktivt at deltage i de udviklings- og omstillingsprocesser, der er i gang i psykiatrien i Grønland? Vil du noget med din sygepleje og har du lyst til i samarbejde med afdelingssygeplejersken om at være kulturbærer og udvikler af afdelingens sygepleje?
Så har du chancen nu for at være en del af teamet ved at søge job som sygeplejerske på psykiatrisk sengeafdeling i Nuuk.
 
Om afdelingen
 
Afdeling A1 er en del af psykiatrisk område i Nuuk. Vi modtager både akutte og planlagte patienter til indlæggelse behandling pleje og rehabilitering. A1 dækker alle specialer og aldre . Vi har plads til 12 patienter med alvorlig psykiske lidelser, heraf 3 patienter i et skærmet afsnit. Psykiatrisk afdeling ledes dagligt af en afdelingssygeplejerske. Vi er et team bestående af sygeplejersker, psykiatri- og sundhedsassistenter samt pædagoger. Vi anser det tværfaglige samarbejde væsentligt og nødvendigt. Vi arbejder på afdelingen ud fra en miljøterapeutisk tilgang til patientbehandlingen hvor kontaktpersonordning og jeg-støttende sygepleje, psyko-edukation, relationer og netværk er grundlaget for god psykiatrisk sygeplejen. Indsatser for et godt arbejdsmiljø og sikkerhed er højt prioriteret. Ligesom vi har fokus på nedbringelse af tvang, synlig og nærværende ledelse. Vi arbejder med sygeplejedokumentation i EPJ Cosmic  der ud over modtager vi elever og studerende i uddannelse.
 
Overordnet set består psykiatrisk område ud over senge afdeling A1, af et ambulatorie for børn, unge og voksne, der er i udredning, har brug for behandlingsopfølgning eller har et psykoterapeutisk forløb med psykiater og psykologer. Området har en socialrådgiver funktion og en psykiatrisk terapi. Rundt i de grønlandske sundhedsregioner er der en tilhørende distriktspsykiatri såvel som i Nuuk.
 
Ønskede faglige kvalifikationer:
·      Autorisation som sygeplejerske
·      Har interesse for psykiatrisk sygepleje evt specialuddannelse
·      Er kvalitetsbevidst og engageret
·      Har gode samarbejdsevner og lyst til at lære fra sig
·      Er god til at skabe relation og bevidst om sin kommunikation
·      Er medspiller i forhold til gode arbejdsmiljø
 
Vi tilbyder:
·      Introduktion, gode kolleger og et godt arbejdsmiljø i konstant udvikling
·      Et innovativt og aktivt fagligt miljø med bl.a. undervisning. Konferencer, supervision og refleksion
·      Et særligt tilrettelagt udviklings forløb for dig hvis du er ny i psykiatrien
·      Medlemskab af en aktiv personaleforening
·      Kurser samt muligheder for efter - og videreuddannelser for fastansatte
 
Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
 
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
 
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
 
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl
 
I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl
 
Statsborgerskab
 
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.
 
Løn og ansættelse
 
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.
 
Sygeplejerske: ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl
 
Bolig
 
Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.
 
Ansøgning
 
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=24-299
 
Startdato: 1. september 2024
Ansøgningsfrist: 26. juli 2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende
 
Kontakt
 
Information om stillingen kan indhentes ved (leders stilling og navn) på e-mail: abkj@peqqik.gl

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia