sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske med interesse i at opnå uddannelse i det intensive speciale - Dronning Ingrids Hospital

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 05-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 17-09-2020
Suliffissamut ID normut: 330319102
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er du uddannet sygeplejerske? Kunne du tænke dig at arbejde i det intensive speciale? Har du lyst til – på sigt - at blive specialuddannet intensivsygeplejerske? Så er det sikkert dig vi leder efter!

 

Akut- området på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk tilbyder Introduktionsstilling på intensiv afdeling

Intensiv afdeling på DIH har lavet en aftale med intensiv afdeling i Kolding, om at vi sender vores ansatte til Kolding, for at tage den 2-årige specialuddannelse i intensiv sygepleje.

Intensiv afsnittet er et højteknologisk afsnit, hvor vi varetager sygeplejen og behandlingen af kritisk syge patienter.

På afsnittet modtager vi alle patientkategorier, således præmature, børn og voksne fra de medicinske, kirurgiske, gynækologiske og psykiatriske specialer. Vi varetager desuden opvågningsfunktionen uden for normal dag tid. Intensiv afdeling er normeret til 4 pladser.

Fysisk har vi 5 sengepladser til voksen og børn, og 3-4 neonatale sengepladser.

 

Alle indlæggelser på intensiv afsnittet er akutte, således varsles vi på få minutter og op til et halvt døgn.

Vi modtager både patienter fra de øvrige sengeafdelinger på Dronning Ingrids Hospital, sundhedscenteret i Nuuk og de øvrige sygehuse i resten af Grønland. Patientgrundlaget er varierende, og der er ikke to dage der er ens.

Det brede patientklientel, stiller store krav til de sygeplejefaglige kompetencer, samt det tværfaglige samarbejde.

Vi lægger vægt på patientsikkerhed, høj faglighed, og kontinuitet i patientplejen.

Vi har en helhedsorienteret tilgang til sygeplejen, som tilpasses den enkeltes egenomsorgskapacitet, og hvor patienten og dennes pårørende inddrages i og har medbestemmelse på eget sygdoms - og behandlingsforløb.

 

Vi tilbyder

 • En stilling som indebærer at du på et senere tidspunkt tager til Kolding i Danmark for at tage den 2-årige specialuddannelse i intensiv sygepleje
 • En stilling med mange opgaver og udfordringer
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Et arbejdsmiljø med fokus på det gode samarbejde og at skabe resultater til gavn for patienterne
 • En arbejdsplads med stor udskiftning i personalesammensætningen

 

Vi søger en kollega, som

 • Brænder for sit fag
 • Vil være med til at yde det bedste for de intensive patienter
 • Kan stå på egne ben og tage ansvar
 • Er rummelig, har overblik, struktureret og med veludviklet ordenssans
 • Indgår i personaleteamet og deltager aktivt i alle opgaver
 • Er god til at prioritere og ikke lader sig stresse af en travl hverdag
 • Tænker helhedsorienteret, så der tages udgangspunkt i den enkelte patients sygdom og behov
 • Er fleksibel i forhold til pludselige ændringer i arbejdstider og vagtplan ved spidsbelastninger

 

Du skal have minimum 2 års klinisk erfaring som sygeplejerske fra sengeafdeling på DIH eller fra et af regionssygehusene og have lyst til at tage specialuddannelsen for intensivsygeplejersker.

  

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl 

 

Startdato: 1 oktober 2020

 

Ansøgningsfrist: 17 september 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved oversygeplejerske Arnaq Fleischer Hansen på tlf.: +299 34 44 07 eller på e-mail: afha@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Ansøgningsfrist: 17. september 2020

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Avannaata Kommunia
Grønlands Selvstyre
Nuuk
Kommune Kujalleq
Qaqortoq