sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske med koordinerende funktion til Hjemmesygeplejen, Dr. Ingrids Sundhedscenter, i Nuuk, Grønland (24-204)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 19-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 10-05-2024
Suliffissamut ID normut: 331588975
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vil du være vores nye kollega?

En stilling som koordinerende hjemmesygeplejerske, ved Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk, er ledig til besættelse d. 1. juni 2024 eller efter aftale.

Har du lyst til at arbejde med mange forskellige patientgrupper med fokus på kerneopgaven – helhedssygepleje - samt at medvirke til en fortsat udvikling, så er det en enestående mulighed.

Vi er i gang med en proces med henblik på at få implementeret døgnpleje i forsommeren, hvor der bliver et tæt samarbejde med hjemmehjælpen, og det palliative team på Dronning Ingrids Hospital.

Som koordinerende hjemmesygeplejerske vil du skulle sikre et optimerede patientforløb for vores borgere. Dette, i et konstruktivt samarbejde med dine kollegaer i hjemmesygeplejen, men også med samarbejdspartnere i kommunen og andre afdelinger.

Du skal kunne planlægge og tilpasse arbejdsfordelingen i hjemmesygeplejen, da opgaverne er dynamiske.
Dronning Ingrids Sundhedscenter er en del af Sundhedsregion Sermersooq. De øvrige sundhedscentre i regionen ligger i byerne Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og Paamiut.

Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk varetager den primære sundhedstjeneste for byen, herunder også distriktets to bygder Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat, med et samlet indbyggertal på ca. 19.000.

Dronning Ingrids Sundhedscenter er et moderne sundhedscenter, som rummer læge- og sygeplejekonsultationer, skadestue, audiologifunktion samt sundheds- og hjemmesygepleje.

Vi tilbyder:

 • En grundig introduktion
 • Mange forskellige og spændende udfordringer
 • Et arbejdsområde i udvikling.


Vi søger dig, der:
 • Har en bred erfaring med sygepleje
 • Er engageret og har visioner om udvikling inden for området og forstår at omsætte det til praksis
 • Kan have overblik over borgerne og de forskellige opgaver, funktioner samt personaleressourcerne
 • Kan prioriterer og handle i den daglige drift
 • Har evnen til at lytte og gå i dialog
 • Er dobbeltsproget grønlandsk / dansk ønskeligt, men ikke et krav


Om os:
 • 6 engagerede kolleger, der har lyst til at prøve noget nyt
 • Har et godt tværsektorielt samarbejde med hjemmehjælpere under samme tag
 • Vi er en del af en dynamisk enhed
 • Vi er praktiksted for sygeplejestuderende


Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=24-204

Startdato: 1. juni 2024, eller efter aftale
Ansøgningsfrist: 10. maj 2024. Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes hos Ledende Regionssygeplejerske, Inuuti Fleischer, på tlf. (+299) 34 44 20 eller på e-mail: INF@PEQQIK.GL

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia