sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske med psykiatrisk erfaring, fast stilling, Distrikts Psykiatrisk, Ilulissat, Grønland (23-508)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 24-09-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 25-09-2023
Suliffissamut ID normut: 331576217
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Sygeplejerske med psykiatrisk erfaring søges til vores distrikts psykiatrisk hjemmesygepleje I Ilulissat. Stillingen kan søges som vikariat på min. 3 måneder…

Stilling er en fast stilling på fuld tid. Arbejdstiden er fra 8-16 på hver dage. Det kan udenfor arbejdstid være nødvendigt at støtte vagtpersonalet i forhold forespørgsler mm for dette ydes et rådighedstillæg.

Vi søger en sygeplejerske, som er interesseret i at arbejde i vores distrikts psykiatriske hjemmesygepleje med start 1. oktober 2023 eller snarest derefter.

Der er tilknyttet ca. 70 patienter til distriktspsykiatrien. Distriktspsykiatrien har til huse på regionssygehuset og er normeret til 1 sygeplejerske og 1 sundhedsassistent, der i dagligdagen har et tæt team samarbejde. I hverdagen indgår I i samarbejde med de andre faggrupper ansat på regions Sygehuset. Som psykiatrisk sygeplejerske indgår du i et tværfagligt samarbejde /netværk omkring den patienter med psykiatrisk lidelse. Det være sig pårørende/familier, bo-enheder og værested, kriminalforsorg, politi, sagsbehandlere, støttepersoner i hjemmene og personale i bo-enheder og institution samt psykiatrisk afdeling i Nuuk.

Dine opgaver er: at tilrettelægge målrettet forløb med henblik på at opbygge mestrings strategier i (DAT/KAT) med henblik på at få en meningsfyldt hverdag, jegstøttende samtaler, medicinadministration og udlevering, hjemmebesøg, psykoedukation, screening for bivirkninger,misbrug, KRAM faktorer, opfølgning på patienter med compliance udfordringer, medvirke ved lægesamtaler, blodprøve og EKG bestilling samt opfølgning på disse. Faglig vejledning og sparring med afdelingspersonale og lægerne Undervisning af socialpsykiatrisk personale på bo- og væresteder.

Vi tilbyder:

 • En vekslende spændende stilling hvor der er brug for din psykiatriske faglighed
 • En hverdag, du har stor indflydelse på, da det er en selvstændig funktion
 • Du har tæt kontakt til lægerne og din ledelse
 • Et to kulturelt samfund og arbejdsmiljø
 • Faglig sparring og vejledning med den specialiseret psykiatrien i Nuuk

Vi søger dig, der:

 • Er moden og kan lide at arbejde selvstændigt
 • Der er god til kommunikere og etablere relationer til svært syge mennesker
 • Har erfaring med psykiatri, samtaler og vægter faglighed højt
 • Har lyst til at arbejde med en anden kultur
 • Gerne vil bidrage til et godt arbejdsmiljø

Om os:

 • Et regionssygehus, der vægter det tværfaglige
 • Vi er gode til at modtage nye kollegaer også selvom de ansættes i en anden funktion
 • Et regionssygehus med mange funktionsområder, vi er ca. 80 ansatte

Af funktioner på sygehuset, kan nævnes almen lægepraksis, sygeplejekonsultation, skadestue/modtagelse, laboratorie, røntgen, telemedicin, Livsstilsfunktion, og meget andet. Derudover er der en sengeafdeling med plads til 23 indlagte patienter, hvor psykiatriske patienter indimellem også indlægges. Endelig holdes sygehuset sammen af en række service og administrative områder.

Vi vægter den forebyggende og sundhedsfremmende tankegang højt og lægger vægt på, at plejen af og omgangen med vores patienter indeholder værdier såsom respekt, nærvær, anerkendelse og tillid.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=23-508

Startdato: 1. oktober 2023

Ansøgningsfrist: 25. september 2023

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Fungerende Ledende Regionssygeplejerske abkj@peqqik.gl på tlf. (+299) 547516 efter kl 12.15 DK tid eller på e-mail: abkj@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@peqqik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia