sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske, Nanortalik

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 03-08-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-08-2020
Suliffissamut ID normut: 330319104
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Nanortalik, Grønlands sydligste by søger sygeplejerske med start 1 november 2020

- Er du kun interesseret i et vikariat, skal du være velkommen til at søge alligevel, dog med forventning om mindst 3 måneders vikariat.

 

Har du lyst og mod på at prøve noget andet, så er det her du skal søge. At være sygeplejerske på et sundhedscenter i Grønland er fagligt udfordrende og udviklende.

Arbejdsområderne dækker vidt, da man udover den almindelige sygepleje på sengeafdelingen også deltager i skadestuearbejdet. Som sygeplejerske er det primært dagvagter efterfulgt af tilkaldevagter, derudover arbejder du så hver 3. weekend.

 

Nanortalik har plads til 9 patienter og er byens eneste modtageafdeling, hvilket betyder, at det er et meget blandet patientklientel, man modtager.

 

Du vil komme til at arbejde i en anden kultur, hvor arbejdssproget er primært dansk.

 

Vi vil tilbyde dig

  • Fagligt udfordrende arbejde, med fokus på patienten
  • En arbejdsdag, der ikke er ens
  • Du kommer til at arbejde med alle aspekter af sygeplejen

 

Vores forventninger til dig

  • Gerne en alsidig erfaring fra den kliniske sygepleje.
  • At du er åben og fleksibel, har lyst til udvikling og gerne undervisning
  • At du vil medvirke til faglig udvikling

 

Om os

  • Vi er en dejlig lille arbejdsplads med samlet 19 ansatte
  • Vi kan klare meget sammen ved vores tværfaglighed
  • Vi er mange fastansatte medarbejdere

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: 1. november

 

Ansøgningsfrist: 21 august 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på e-mail: ikc@peqqik.gl – telefon 00299 642211 – efter klokken 13, da tidszonen i Grønland er 4 timer efter den danske.

Oplysninger om kommunen kan du finde på www.kujalleq.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Ansøgningsfrist: 21. august 2020

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Avannaata Kommunia
Grønlands Selvstyre
Nuuk
Kommune Kujalleq
Qaqortoq