sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske, Skadestuen/Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS), Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 04-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 30-09-2020
Suliffissamut ID normut: 330348972
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Har du brug for faglig og personlig udvikling? Så er stedet lige her. 

Stillingen som sygeplejerske ved Skadestuen/Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk er ledig til besættelse snarest eller efter aftale.

Vikariat på minimum 6 måneder kan være på tale. 

Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk varetager den primære sundhedstjeneste for byen, herunder også distriktets to bygder Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat med et samlet indbyggertal på ca. 18.000.

Hos os har du, når du er her i længere tid, mulighed for at indgå i rotationsordning med sundhedscentrene i Paamiut og Nordøstgrønland Ittoqqortoormiit.

Dette giver helt unikke udviklingsmuligheder – både personligt og fagligt.

Dronning Ingrids Sundhedscenter er et moderne sundhedscenter, som rummer læge- og sygeplejekonsultation, skadestuefunktion for hele Nuuk.

Ligeledes har vi livsstilsambulatorium og øjenambulatorium, som der er mulighed for at blive oplært i.

Skadestue/Dronning Ingrids sundhedscenter er en døgnbemandet institution, og man indgår i tre-holds skiftende vagter.

Du får en udfordrende hverdag med meget spændende opgaver på vores sundhedscenter og skadestue. 

Vi tilbyder:

  • Udfordrende hverdag med meget spændende opgaver
  • Et godt kollegaskab
  • God introduktion

Vi søger dig, der:

  • Er nysgerrig og motiveres af udfordringer
  • Har gode samarbejdsevner og er fleksibel
  • Kan arbejde selvstændigt

Om os:

  • Vi er fleksible og omstillingsparate
  • Vi har et godt kollegialt sammenhold
  • Vi har mange korte patientforløb hver dag
  • Der er aldrig 2 dage, der er ens

 

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske:

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-301 

Startdato: 1. november 2020 eller efter aftale 

Ansøgningsfrist: 30. september 2020.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Kristine Sørensen på tlf. (+299) 34 49 07 eller på e-mail: KRSR@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(35).pdf
 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Kommune Kujalleq
Qaqortoq
Namminersorlutik Oqartussat
Ilulissat
Avannaata Kommunia