sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske søges til 7 ugers vikariat på opvågningsafdelingen på DIH i Nuuk 24-262

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 29-06-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 08-07-2024
Suliffissamut ID normut: 331589349
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er du sygeplejerske og har du lyst til at arbejde med dagkirurgiske patienter og de postoperative patientforløb?
Vikariatet er ledig til besættelse til d. 5. august 2024 til og med d. 27. september 2024.
Stillingen er et vikariat med en arbejdstid på 40 timer/uge. Arbejdstiden ligger på skift mellem kl. 08.00 til 18.00
Du vil få base i Grønlands nyeste og mest moderne dagkirurgisk- og opvågningsafdeling.
Du vil blive ansat på anæstesiafdelingen på DIH, som også har tæt samarbejde med anæstesisygeplejersker som læger.
Vi arbejder på et fagligt højt niveau i specialerne ortopædi, abdominal-kirurgi, gynækologi og øre-næse-hals. Vi opererer på fire operationslejer med et meget bredt klientel, hvilket giver en udfordrende og afvekslende hverdag.
Vi er 12 anæstesisygeplejersker - 2 Kirurgisk dagafsnits sygeplejersker og 2 opvågningssygeplejersker og vekslende antal fastansatte anæstesilæger.

 Dagkirurgisk sygepleje

 • Alsidig sygepleje inden for det kirurgiske og medicinske daghospital.
 • Modtagelse af patienter i alle aldre, klargøring til operation/behandling, hjemsendelse efter operation/behandling.
 • Opvågningssygeplejersken varetager den totale sygepleje til patienter i den nære postoperative periode.
 • Behov for postoperativ behandling, pleje og omsorg kortlægges og vurderes, via den kliniske kompetence og observationer.
 • Sygeplejetiltag skal kunne prioriteres og iværksættes, samt kontinuerligt evalueres og dokumenteres.
 • Den postoperative sygepleje foregår i et tæt samspil mellem sygeplejersken, patienten og evt. dennes pårørende.
 • Brug af medicinsk udstyr og udførelsen af tekniske procedurer skal kunne håndteres i behandlingen af den postoperative patient.
 • Sygeplejeopgaverne gennemføres i samarbejde med læger og øvrige samarbejdspartnere på den for patienterne mest hensigtsmæssige og effektive måde, for at sikre kontinuitet i sygeplejen.


 Vi tilbyder
 • En vikar stilling med mange spændende og anderledes udfordringer
 • God introduktion.
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • Gode og lattermilde kollegaer


Vi søger en sygeplejerske, der
 • Gerne har klinisk erfaring fra arbejdet med opvågningspatienter og det kirurgiske speciale. Hvis du ikke har det, ser vi alligevel gerne din ansøgning.
 • Interesse for smertebehandling og postoperativ sygepleje.
 • Er kvalitetsbevidst og engageret.
 • Er omstillingsparat og har gode samarbejdsevner.
 • Af sprogfærdigheder vil det være en fordel for dig og os, at du udover grønlandsk også kan tale og skrive dansk.


Dronning Ingrids Hospital er et moderne hospital med et højt fagligt niveau og god kollegialitet. Hospitalet har 182 sengepladser til såvel stationære som deldøgnssenge, heraf 60 daghospitals- og patienthotel senge, 4 intensivpladser fordelt på neonatal/voksne og 9 opvågnings pladser.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl
I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.
Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig
Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl
Startdato: D. 5. august 2024
Ansøgningsfrist: D. 8. juli 2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Helle Berg på tlf. (+299) 34 45 53 eller på e-mail: hber@peqqik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia