sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske søges til fast stilling i kirurgisk ambulatorium, Nuuk 24-306

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 10-06-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-07-2024
Suliffissamut ID normut: 331589501
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

En af vores kollegaer flytter til Danmark og starter på kandidat uddannelse; dette betyder at vi skal have en ny kollega i en fast stilling.
Tiltrædelse kan ske snarest muligt eller efter aftale.
Du får en spændende hverdag med faglige udfordringer inden for specialerne ortopædkirurgi, parenkymkirurgi, urologi, gynækologi/obstetrik og øre-næse-hals. Vi har blandt andet også et lille endoskopiafsnit med skopiundersøgelser dagligt, og derfor vil skopierfaring være en fordel, men ikke et krav.
Oplæring vil starte i endoskopiafsnittet, da vi skal sikre at der er personalekompetencer til disse daglige undersøgelser, senere kommer oplæring til de øvrige specialer.
Vi rejser med Endoskopierne og med ØNH specialet, men du kommer først på kystrejser når kompetencerne til dette er på plads.
Vi samarbejder og vægter sparring med hinanden højt, hvormed vi får ting til at lykkedes. Patientsikkerheden vægtes højt og vi arbejder for et effektivt patientforløb. Dertil bruger vi også elektronisk patientjournalsystem, Cosmic. IT bliver en stor del af din hverdag. 
Dit arbejde er i dagvagt mandag til fredag.
Hvem er vi?
Du vil møde engagerede og fagligt dygtige kollegaer, som er i konstant udvikling. Alle dine kompetencer kommer i spil, og her er rigtig gode udviklingsmuligheder.
Kirurgisk ambulatorium består af en erfaren medarbejdergruppe med fast personale. Vi sikrer naturligvis en grundig introduktion til specialerne, så du kan løse dine arbejdsopgaver ligeså godt som dine kollegaer.

Vi søger en sygeplejerske som:

 • Er selvstændig med gode samarbejdsevner, udadvendt, imødekommende, ansvarsbevidst og nysgerrig.
 • Er indstillet på at udnytte sin faglighed, prioriterer fagligheden og kvalitet højt.
 • Er fleksibel og imødekommende.
 • Har erfaring og interesse for korte patientforløb.
 • Prioriterer tværfagligt samarbejde højt.
 • Har kendskab til IT – gerne Cosmic.


Vi tilbyder:
 • En grundig introduktion, samt oplæring.
 • En spændende og udfordrende arbejdsplads med en erfaren medarbejdergruppe.
 • Mulighed for udvikling såvel fagligt som personligt.
 • En engageret og faglig dygtig personalegruppe, der er i konstant udvikling.
 • Arbejde i dagvagt.
Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl
I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.
Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig
Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler. Der anvises boliger til sygeplejersker.

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl
Startdato: D. 1. august eller hurtigst muligt efter aftale.
Ansøgningsfrist: D. 11. juli 2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Lise Becker Rosing på tlf. (+299) 34 47 34 eller på e-mail: lbe@peqqik.gl
Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia