sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)

Sygeplejerske søges til sengeafdelingen på Maniitsoq Sundhedscenter 24-251

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 27-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589333
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq
Attaveqarfissamut paasissutissat

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Se kontakperson på annoncen
Oqarasuaat

Har du en drøm om at rejse og arbejde med din uddannelse som sygeplejerske, så har du nu muligheden ved at søge en rigtig spændende stilling som sygeplejerske på en almen blandet medicinsk og kirurgisk sengeafdeling på et mindre Sundhedscenter i byen Maniitsoq i Grønland.  
Du vil primært være ansat på en sengeafdeling, hvor du i samarbejde med dine kolleger er ansvarlig for at tilrettelæggelse og udføre sygepleje til de indlagte patienter, der kommer fra forskellige specialer. Patienterne er i alle aldre og indlægges til observation, stabilisering, behandling, pleje og rehabilitering. Under tiden overflyttes patienterne til videre behandling på Dronning Ingrids Hospital eller til Rigshospitalet i Danmark. På afdelingen ses også patienter indlagt til palliation. Disse forløb tilrettelægges i samarbejde med og støtte fra det landsdækkende palliationsteam. Ligesom afdelingen lejlighedsvist kan have patienter med psykiatrisk lidelse indlagt. Behandling af patienter med psykiatrisk lidelser sker ofte i samarbejde med den psykiatriske hjemmesygeplejerske og psykiatrien i Nuuk. Efter kl. 16.00 på hverdage og 24/7 i weekenderne fungere afdelingen også som skadestue og ”lægevagt” Herunder vil du deltager i visitering af akutte patienter med mulighed for at tilkalde eller konferere med læge.
I dit daglige arbejde referer du afdelings leder. Du arbejder primært i dag- eller aftenvagt. Du skriftes med dine kollegaer til at have tilkald til afdelingen fra hjemmet af i tidsrummet 23-08
Maniitsoq Sundhedscenter er en del af sundhedsregion Qeqqa og har omkring 60 ansatte. Den lokale ledelse på Maniitsoq sundhedscenter samarbejder med regionsledelsen, som fysisk befinder sig i regionssygehuset i Sisimiut.

Vi tilbyder:

 • Et job hvor du i høj grad har tid til og mulighed for at udøve sygepleje
 • Et job hvor du får brug for hele din faglighed
 • Selvstændigt arbejde med gode mulighed for sparring hos kolleger
 • Et job hvor du kan præge din hverdag, arbejdsmiljø og være med til udvikle sygeplejen
 • Undervisning af elever, studerende og medhjælpere
 • Ved fastansættelse kursus og udviklingsmuligheder.


Vi søger dig, der:
 • Er uddannet og autoriseret sygeplejerske gerne med 1-2 års erfaring
 • Er god til at igangsætte og motivere
 • Er omstillingsparat, kan have flere bolde i luften og kan arbejde selvstændigt
 • Er god til samarbejde, skabe gode relationer og samtidig bevare overblikket i akutte situationer
 • Bidrager til gode arbejdsmiljø
 • Kan lide nye udfordringer.


Om os:
Maniitsoq Sundhedscenter er en del af Sundhedsregion Qeqqa og har omkring 60 ansatte. Fordelt på sundhedscenteret og de tre tilhørende sygeplejestationer i distriktets bygder. Sundhedscenterets sengeafdeling har plads til 18 indlagte patienter i alle aldre og dækker specialerne medicin kirurgi ligesom der også med mellemrum er psykiatriske patienter indlagt. Personaleteamet består af 4-5 sygeplejersker, 4 sundhedsassistenter og 4 sundhedshjælpere. Som sygeplejerske er du i dag- og aftenvagt og skiftes med dine kollegaer til at have tilkald om natten fra eget hjem - med en læge i bagvagt. Mellem kl. 16.00 og 08.00 og i weekenderne fungere sengeafdelingen som skadestue – vi forventer dog ikke, at du har skadestueerfaring
Sundhedscenteret varetager der udover primærområdet somatisk- og psykiatrisk hjemmepleje, sundhedspleje, svangeromsorg, fysioterapi, veneria- og præventions klinik samt 2-3 læge konsultationer. Der udover har centeret et laboratorie, røntgen, sygeplejekonsultation, skadestue/modtagelse, apotek. 
Vi lægger stor vægt på, at plejen af og omgangen med vores patienter, indeholder værdier, såsom respekt, ordentlighed, anerkendelse og tillid. De samme værdier præger vores omgang med hinanden på sundhedscenteret.

Lidt om Maniitsoq:
Maniitsoq ligger på Grønlands vestkyst, lige syd for polarcirklen mellem Nuuk i syd og Sisimiut i nord. Maniitsoq området er meget flot, omgivet af høje og savtakkede fjelde med gletsjer, der stækker sig ned til dybe fjorde. Der er ca. 3100 indbyggere i distriktet fordelt med ca. 2.500 i byen og resten i distriktets tre bygder. Bygderne besøges flere gange om året, og transporten foregår med båd. Byen har de fleste moderne bekvemmeligheder, dagligvareforretninger, indenrigslufthavn, ugentlig forbindelser med kystskibet og i sommerhalvåret en hurtiggående bådrute til Nuuk.
Fritidsaktiviteterne om sommeren er bl.a., vandring i fjeldene og sejlads blandt pukkelhvalerne, som bl.a. kendetegner vores distrikt. I vinterhalvåret danser nordlyset på aften- og nattehimlen og om dagen er der mulighed for alpin- og langrendsski. Der udover har Maniitsoq en aftenskole med mange spændende aktiviteter og året rundt er der mulighed for forskellige sports aktiviteter.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl
I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.
Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig
Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl
Startdato: 1. juli 2024 eller efter aftale
Ansøgningsfrist: 27. juni 2024. Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved Ledelses- og rekrutterings konsulent, Ann Birkekær Kjeldsen, tlf. (+299) 547516 eller på e-mail: abkj@peqqik.gl

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia