sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske, sommervikariat, Qasigiannguit Sundhedscenter, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 04-06-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-06-2020
Suliffissamut ID normut: 330279720
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi søger 1 sygeplejerske i sommervikariat fra og med uge 26 til og med uge 32. 

Qasigiannguit ligger i Region Disko i Nordvestgrønland. I regionen ligger også 3 andre byer og 8 bygder. Sundhedsvæsnet består af sygehuset i Aasiaat, sundhedscentrene i Qasigiannguit og Qeqertarsuaq, sygeplejestationen i Kangaatsiaq og bygdesundhedsklinikker i bygderne. I Qasigiannguit bor der ca. 1100 indbyggere, og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere.

Sundhedscentrene i regionen er lægebemandet døgnet rundt.

Det er ikke et krav, at man skal være grønlandsktalende, der vil altid være tolkebistand, når det er nødvendigt for patientkontakten.

Sundhedscenteret i Qasigiannguit varetager mange forskellige opgaver og har følgende funktioner:

 • Lægekonsultation
 • Sygeplejerskekonsultation
 • Sengeafsnit med 5 sengepladser til akutte patienter - fortrinsvis til kortere indlæggelser. Der er afdelingsmedhjælpere til stede hele døgnet
 • Apotek, som varetages af sygeplejerskerne samt sundhedsmedhjælperen – medicin er gratis i Grønland og sundhedsvæsnet har apoteksfunktion
 • Laboratorium, som betjenes af sygeplejerskerne efter oplæring
 • Røntgenrum, som betjenes af portørerne
 • Veneria, Livsstilsambulatorie og Svangre ambulatorie som varetages af sundhedsmedhjælperen

De sundhedsfaglige opgaver spænder bredt og omfatter alle slags patientkategori.

Dine kolleger vil være 2 sygeplejersker, 1 sundhedsmedhjælper, 1 læge, 2 tolke, 2 portører, 1 lægesekretær som også fungerer som tolk, samt 4 afdelingshjælpere og en servicemedarbejder til rengøring og vaskeri. Der er godt samarbejde med sygehuset i Aasiaat, som bidrager med faglig sparring og som modtager dårlige patienter, når det er nødvendigt.

Som vores nye sygeplejerske lægger vi vægt på

 • At du har mod på at indgå i de mange forskellige opgaver
 • At du er selvstændig og handlingsorienteret
 • At du sætter pris på nye udfordringer
 • At du er robust, engageret, god til at lytte, fleksibel og har humor
 • At du indgår i arbejdet i sengeafdelingen samt vejleder så vel faglærte som ufaglærte kolleger

Du får en god introduktion, som planlægges efter dine behov. 

Du vil sammen med de 2 sygeplejersker indgå i vagtberedskabet med rådighedsvagt fra hjemmet og dagvagt hver 3.weekend. Du vil få et tæt samarbejde med arbejdspladsens øvrige personale, og det kræver derfor gode samarbejdsevner. Vi løfter i flok, for ellers hænger hverdagen ganske enkelt ikke sammen.

Vi har god tid til vores patienter, og som sygeplejerske får man mulighed for at varetage hele forløb fra første kontakt til afslutning af behandlingen.

Udover faglige udfordringer og meningsfyldte patientforløb, tilbyder vi vores sygeplejerske at bo midt i den fantastiske grønlandske natur. Udsigt til fjelde og isbjerge, midnatssol om sommeren og mørketid om vinteren, hvaler i havet og ørne i luften, og mulighed for at nyde al den gode grønlandske proviant. Er man til friluftsliv er mulighederne utallige. 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Sygeplejerske:

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-199 

Startdato: 22. juni 2020 

Ansøgningsfrist: 21. juni 2020.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende regionssygeplejerske Suzanne Rasch, SZRA@peqqik.gl eller tlf. +299 894271

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut