sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske til den psykiatriske hjemmesygepleje, Qaqortoq, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 03-04-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-04-2020
Suliffissamut ID normut: 330243454
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi kommer til at mangle en sygeplejerske i den psykiatriske hjemmesygepleje, fra 1. maj eller snarest derefter, da vores nuværende psykiatriske hjemmesygeplejerske rejser ultimo april

Dagligdagen i den psykiatriske hjemmesygepleje, er præget af selvstændighed, vekslende og varierende arbejde.

Hjemmeplejen varetager opfølgning af iværksat behandling, støttende samtaler, medicinudlevering, supervisere og vejlede støttepersoner til psykiske syge.

Hjemmeplejen er fysisk placeret på regionssygehuset, så der er ligeledes tæt samarbejde med lægerne, den somatiske hjemmesygepleje samt sengeafdelingen der.

Der er tæt samarbejde med den psykiatriske afdeling på landshospitalet i Nuuk, og patienterne har mulighed for psykiatrisk tilsyn via Skype.

Ønskede faglige kvalifikationer:

  • Autorisation som sygeplejerske
  • Interesse for psykiatri
  • Nysgerrig efter at arbejde i en anden kultur og kan lide at arbejde selvstændigt
  • Kan skabe god patientkontakt

Vi kan tilbyde:

  • Varierende, selvstændigt og udfordrende arbejde, som stiller krav til din faglighed og ikke mindst fleksibilitet
  • Mulighed for at medvirke til at udvikle funktionen i den psykiatriske hjemmepleje
  • En alsidig arbejdsplads og tæt samarbejde med resten af afdelingerne på sygehuset

Qaqortoq ligger i det smukke Sydgrønland og byen ligger i regionsbyen. Der er 7 bygder tilknyttet regionssygehuset.

Qaqortoq området er frodigt og grønt, med rig mulighed for vandreture og ørredfiskeri. Vi ligger tæt på fåreholderen, byer og bygderne i regionen. Fåreavl og en del landbrug kendetegner kommunen i Sydgrønland. I vintermånederne er der rig mulighed for at stå på langredsski.

Se i øvrigt mere om byen på kommunens hjemmeside www.kujalleq

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-122 

Ansøgningsfrist: 24 april 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på mail:  ikc@peqqik.gl  eller telefon +299 64 22 11 efter kl. 13.00 dansk tid

Eller ved vores nuværende psykiatrisk hjemmesygeplejerske Sarah Horn på mail sarh@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL
 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia