sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske til Intermediær Monitorerings Afsnit, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland (22-11)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 24-01-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-02-2023
Suliffissamut ID normut: 331474515
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Vi søger sygeplejersker der har mod på en længere ansættelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Vi foretrækker fastansættelser, men vi er også imødekomne for vikariater af tre til seks måneders varighed. Vi kan tilbyde ansættelse fra 15. marts eller 1. april 2023.

Intermediær Monitorerings Afsnit (IMA) er en afdeling, hvor hospitalets medicinske patienter med behov for ekstra observation og monitorering er indlagt. Afsnittet består af seks sengepladser med mulighed for monitorering og telemetriovervågning.

Patienterne på IMA bliver typisk indlagt direkte fra Skadestuen/DIS. Derudover modtager IMA patienter med akutte monitoreringskrævende medicinske behov fra resten af DIH og fra kysten.

IMA ligger i forlængelse af Intensiv Afdeling (ITA) og modtager også medicinske patienter herfra som ikke længere kræver intensiv terapi. Samarbejdet mellem disse to afdelinger er rigtigt godt, og da der altid er 3-4 sygeplejersker i vagt på ITA, er der altid nogen at sparre med.

IMA er det eneste afsnit i Grønland med mulighed for telemetriovervågning. Derfor har afdelingen et stort flow af hjertepatienter som f.eks. patienter med brystsmerter som indlægges obs. AKS, patienter med hjertesvigt og patienter med arytmier.

Derudover er patientgruppen meget bred og vi modtager bl.a. patienter med KOL i exa, epilepsi, apopleksi, nyresvigt, veneficium (forgiftning), sepsis og anæmi. Ens for patienterne er, at de har behov for ekstra observation, monitorering og behandling i en kortere eller længere periode, og indlæggelsestiden varierer fra få timer op til et par uger.

Det sygeplejefaglige arbejde på IMA er meget alsidigt og består af alt fra grundlæggende sygepleje (personlige pleje, mobilisering, sondeernæring osv.) til skill-baseret sygepleje med bl.a. anlæggelse af PVK, udførelse af a-gas, anlæggelse af sonder og håndtering af p-dialyse.

Til de komplekse kritisk syge patienter består sygeplejen bl.a. af:

 • ABCDE-vurdering i samarbejde med bl.a. de medicinske læger
 • Respiratoriske interventioner som CPAP, PEP-fløjter og iltterapi med højt flow
 • Telemetriovervågning og aflæsning af disse
 • Væskeinfusioner med henblik på at korrigere patienter med elektrolytforstyrrelser
 • Kontinuerlig overvågning m.m.

Derudover kan der indimellem være mulighed for at ledsage vores patienter med fly eller helikopter til og fra kystbyerne.

Generelt er IMA en afdeling, hvor to dage aldrig er ens og man får mulighed for at stifte bekendtskab med alverdens forskellige sygdomme.

Vi tilbyder:

 • Et godt læringsmiljø med individuel oplæring, afhængig af kompetencer
 • Ansvar for 2-3 patienter af gangen
 • God tid til patienterne med mulighed for fordybelse og god pleje
 • Meget afvekslende arbejdsdage med forskellige arbejdsopgaver
 • Gode kollegaer med et godt socialt arbejdsmiljø
 • Bredt tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde
 • Stor indflydelse på egen vagtplan i form af ønskeplan og vagtpræferencer

Vi søger dig, der:

 • Gerne har medicinsk, akut eller kardiologisk erfaring (kardiologisk erfaring er dog ikke et must da der er mulighed for grundig oplæring)
 • Tænker positivt og har fokus på god kvalitet i plejen med udgangspunkt i den enkelte patient
 • Kan lide en arbejdsdag med vekslende arbejdsopgaver
 • Er åbensindet, engageret og har gode kommunikative evner
 • Har lyst til at blive fastansat eller tage et vikariat på minimum 6 måneder

Om os:

 • Et lille afsnit med 12 sygeplejersker (både faste og vikarierende samt danske og grønlandske sygeplejersker)
 • Seks monitorerede sengepladser
 • ALTID to sygeplejersker i vagt og weekend. Minimum tre sygeplejersker i dagvagt i hverdagen
 • Vi arbejder i treholdsskift med 8-10 aften/nattevagter pr. måned samt hver 2. weekend
 • Sygeplejen er tilrettelagt som tildelt patientpleje, men vi arbejder altid tæt sammen og har mulighed for faglig sparring/læring og praktisk hjælp.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk         

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ved fastansættelse ydes et månedligt tillæg på mellem 3.400-4.700 kr. afhængig af din anciennitet.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=23-11

Startdato: 15. marts eller 1. april 2023 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist: 15. februar 2023.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Stine Nørkjær på stno@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia