sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske til sengeafdeling, Qaqortoq, Sydgrønland (23-555)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 24-12-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 31-12-2023
Suliffissamut ID normut: 331581665
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi søger engagerede og fleksible sygeplejersker til enten et vikariat, eller en fast stilling, fra 1. januar 2024 og resten af året. Vi foretrækker fastansættelser, men vi er også imødekomne for vikariater af tre til seks måneders varighed.

Regionssygehuset i Qaqortoq har plads til 18 patienter. Vi modtager indlæggelser fra byens borgere og fra regionens bygder. Du bliver en del af et mindre regionssygehus, og du kan forvente en hverdag med meget ansvar da vi modtager alle typer af patientkategorier lige fra nyfødte til de ældre. Hvor vi vægter den tværfaglig samarbejde højt.

Dine arbejdsopgaver dækker et bredt område, hvor du udover at i samarbejde med dine kollegaer er ansvarlig for at tilrettelægge og udføre sygeplejen samt den daglige arbejdsgang på sengeafdelingen, deltager i visitering af byens borgere samt skadestuearbejde, -primært i aften og weekenderne, så du skal forvente at arbejde med både indlagte og ambulante patienter hvor din faglige baggrund er vigtig.

Hvis du er interesseret i et fastansættelse er der mulighed for at få et bred fagligt grundlag hvor man kan blive oplært i f.eks. OP, røntgen, skadestue, bygdesygeplejekonsultation og flere områder af sygeplejen hvis det har interesse.

Arbejdstidsnormen i Grønland er på 40 timer ugentligt, stillingen har varierende vagter, med dag- aftenvagter, sjældent nattevagter samt weekendarbejde hver anden weekend.

Vi tilbyder:

 • En dagligdag, med mangeartede opgaver
 • At være medspiller i et team med andre faggrupper og i plejen omkring den enkelte patient
 • God mulighed for at arbejde med hele patientens situation
 • Et lille sygehus, med et godt tværfagligt samarbejde hvor vi hjælper hinanden
 • Arbejde et sted, hvor arbejdssproget er dansk, men kulturen anderledes.

Vi søger dig, der:

 • Er uddannet sygeplejerske og har mindst ét års erfaring inden for sygeplejen
 • Der kan lide at arbejde alsidigt og selvstændigt og samtidig har gode samarbejdsevner
 • Formår at bevare overblikket i pressede situationer
 • Kan lide nye udfordringer og tager det med godt humør.

Om os:

 • Regionen består af Regionssygehuset i Qaqortoq, samt sundhedscentrene i Narsaq og Nanortalik med tilhørende bygder. Qaqortoq har tilhørende 6 bygder.
 • I Qaqortoq by er der lidt over 3.000 indbyggere og i hele regionen er der over 6.000 indbyggere. Du kan læse mere om byen på www.kujalleq.gl  
 • Regionssygehuset i Qaqortoq er opdelt i to afdelinger; sengeafdeling og ambulatorium, som ledes af en afdelingssygeplejerske. På regionssygehuset er der ca. 65 ansatte.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=23-555

Startdato: 1. januar 2024, eller evt. 1. februar/1. marts 2024

Ansøgningsfrist: 31. december 2023. Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske, Anniita Lund Lynge, på tlf. (+299) 64 22 11 eller på e-mail: anlu@peqqik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia