sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske, Upernavik, Grønland (genopslag)

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 09-07-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-07-2020
Suliffissamut ID normut: 330303353
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Brænder du for at gøre en forskel for den enkelte patient i et lokalt miljø, hvor tid og nærværet prioriteres højt? 

Lige nu søger Sundhedscenteret i Upernavik en sygeplejerske.  På Upernavik Sundhedscenter er den enkelte patient i centrum og her er tid til at yde omsorg. Her er et fantastisk sammenhold og samarbejde for at løse kerneopgaven. Her vil du møde alle patientkategorier. Både den kroniske, den akutte, den nybagte mor og den terminale patient. Her får du mulighed for at bruge alle dine sygeplejerskekompetencer. Som sygeplejerske er det dig der flyver ud i helikopter og evakuerer patienten ind til sygehuset. Det er dig der yder førstehjælp til patienten ser en læge.

Hvis du er interesseret i dette alsidige job, kan du se frem til en spændende hverdag hvor dine kompetencer kommer i spil, når du, sammen med dine kollegaer, løser mange forskellige og udfordrende opgaver. 

Sundhedscenterets primære opgaver er konsultation for byens borgere, skadestuearbejde, sygepleje og behandling af indlagte patienter, samt kontrol af gravide og kronisk syge.

Dine arbejdsopgaver vil typisk omfatte sygeplejekonsultationer, vagtarbejde, skadestue og telefonkonsultationer.

Sengeafdelingen har 12 sengepladser, ambulatorievirksomhed og skadestue.

Til sundhedscenteret hører et laboratorium og et ”apotek”, hvor personalet udleverer medicin til byens borgere. 

Tiltrædelse

Vi søger en fast sygeplejerske fra 1 juli 2020. Ønsker du at prøve stillingen af i 3 eller 6 måneder vil dette også have interesse. 

Kvalifikationer

  • Bred faglig viden
  • Erfaring indenfor skadestue og/eller akut sygepleje
  • IT på brugerniveau
  • Dobbeltsproget grønlandsk/dansk er en fordel, men intet krav

Hvem er du?

  • Fleksibel med gode samarbejdsevner
  • Ansvarsbevidst, effektiv og løsningsorienteret
  • Tænker positivt og ser muligheder frem for begrænsninger
  • Gode kommunikative evner

Hvem er vi?

Du vil møde kompetente og inspirerende kollegaer som får ting til at lykkes. Vi har et godt tværfagligt og kollegialt samarbejde, hvor det gode patientforløb og et godt arbejdsmiljø er i fokus. Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier – nogle værdier som vi vægter højt. 

Upernavik

Upernavik er smukt beliggende op af et fjeld og en af de nordligst beliggende byer i Grønland. Her bor ca. 3000 indbyggere fordelt i Upernavik by og de tilhørende bygder. Byen er speciel med sine ni bygder, hvilket betyder at de fleste af borgerne i området bor i bygderne. Om vinteren kan du bl.a. køre hundeslæde på isen, opleve nordlyset samt dage hvor solen ikke kommer over horisonten. I sommermånederne er fiskeri, hvalsafari og sejlture populært. Fra maj til august kan du også opleve midnatssolen.

Læs mere her: 

http://www.gjob.dk/Sundhedsv%C3%A6senet/Ansat-p%C3%A5-kysten/Upernavik  

Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan:

https://www.peqqik.gl/Footerpages/Til-fagpersoner

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af heygyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-244 

Ansøgningsfrist: 28. juli 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Redende Regionssygeplejerske Anne-Mette Thorsø: AMTH@peqqik.gl, telefon 947122. 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia