sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske, vikar efteråret 2023, Qaanaaq Sundhedscenter, Grønland (23-184)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 02-05-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 25-05-2023
Suliffissamut ID normut: 331552404
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Har du erfaring inden for sygepleje trænger du til et sceneskift, så har vi måske dit næste job her i Grønlands nordligste by.

Vi tilbyder en alsidig stilling hvor du vil varetage mange spændende opgaver og udfordringer indenfor sygeplejefaget. Her er din selvstændighed og erfaring afgørende.

Jobbet

Sundhedscentrets primære opgave er konsultation for byens borgere. Vi varetager undersøgelser i forbindelse med normale graviditeter, men hvor fødslerne foregår i Ilulissat eller Nuuk. Sundhedsplejeområdet varetages af en fast sundhedsassistent og i tæt samarbejde med regionens sundhedsplejersker.

Der foretages ingen elektiv kirurgi på stedet, men mindre indgreb i lokalbedøvelse foretages. Forebyggende arbejde varetages på baggrund af de ressourcer der findes på sundhedscentret.

Der er ingen bemanding på Sundhedscenteret efter kl. 16. Borgerne ringer til Ilulissat sygehus først og bliver visiteret/vurderet, vi har hjemmevagtdækning alle dage året rundt, hvor du indgår i vagtordning med de øvrige ansatte på sundhedscenteret.

På Sundhedscenteret er der plads til fem indlagte patienter, men da du indgår i et lille team med 8 ansatte med forskellige faglige baggrunde (en læge, en afdelingssygeplejerske, tre sundhedsassistenter, en portør, en tolk og en rengøringsmand), er det kun meget få og kun akut syge patienter der indlægges et døgn eller få dage, hvorefter de overflyttes til Ilulissat, Nuuk eller København.

Kvalifikationer

  • Gerne erfaring indenfor skadestue, akutområdet, modtagelse eller lignende.
  • Erfaring/viden indenfor lægemiddelområdet
  • Gerne sygehuserfaring
  • Dobbeltsproget grønlandsk/dansk, ikke et krav

Hvem er du?

  • Selvstændig og ansvarsbevidst
  • Fleksibel og gode samarbejdsevner
  • Positiv og imødekommende
  • Pragmatisk og struktureret arbejdstilgang

Hvem er vi?

Du bliver del af et lille, dedikeret og dygtigt team i et velfungerende sundhedscenter. Du vil møde venlige kollegaer som giver en god introduktion både fagligt og socialt i en spændende kultur. Sundhedsvæsenet fælles værdier er respekt, tillid, omsorg og faglighed.

Qaanaaq

Qaanaaq er Grønlands nordligste by med mørketid om vinteren og sol døgnet rundt om sommeren. Her vil du opleve en helt særlig kultur og lokalsamfund langt fra alt andet. Her er hundeslæde og nordlys er en del af hverdagen om vinteren, mens sejlads, vandring og isfjeld er din hverdag om sommeren.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=23-184

Startdato: 1. juli 2023

Ansøgningsfrist: 1. juli 2023

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske Susanne Højen på tlf. (+299) 94 71 22 eller på e-mail: SHOJ@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@peqqik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia