sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske, vikariat 3 måneder, Qaqortoq Regionssygehus, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 24-09-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 18-10-2021
Suliffissamut ID normut: 330842226
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Kan du lide at arbejde med en alsidig dag med sygeplejekonsultationer og i primært dagvagter– og kunne tænke dig en jul i Grønland. Vi søger en vikar i 3 måneder med start 1. november 2021.

Qaqortoq Regionssygehus fungerer som en læge-skadestue-praksis og har desuden en sengeafdeling med 18 sengepladser, som er modtagerafdeling for byens ca. 3200 indbyggere (inklusiv bygder).

Du vil være ansat i vores lægeklinik sammen med 2 andre sygeplejekollegaer, hvor du vil arbejde med telefonisk visitering, sygeplejekonsultationer samt skadestuefunktionen. På samme gang, er der lægekonsultationer, hvorfor der er et tæt samarbejde med dem.

Til regionssygehuset, er der tilknyttet 7 bygder, hvor der gives telefonisk vejledning.

Vi vil tilbyde dig:

  • At du bliver en del af vores team med 3 sygeplejersker i lægeklinikken
  • At du kommer til at arbejde med sygeplejekonsultationer, visitering samt skadestue og med løbende introduktion
  • Du vil primært arbejde i dagvagter – vagter hver 3. weekend på sengeafdelingen
  • Du får god mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt

Regionssygehuset i Qaqortoq er et lille sygehus, hvor vi vægter det tværfaglige højt.

Vi søger dig, der:

  • Har mindst et par års erfaring
  • Kan kan lide at arbejde alsidigt og selvstændigt
  • Er åben, nysgerrig
  • Er nysgerrig på at arbejde i en anden kultur, hvor at arbejdssproget er dansk

Udover lægekliniks funktionen, vil du have vagter i weekenden på vores sengeafdeling. Regionssygehuset indeholder flere funktioner, der er jordemødre, sundhedsplejersker, fysioterapi, somatisk og psykiatrisk hjemmesygepleje og andet og vi er gode til at samarbejde på tværs af hinanden.

Arbejdstidsnormen i Grønland er på 40 timer ugentligt inkl. weekendvagter hver 3. uge og primært i dag og aftenvagter. Derudover bor vores vikarer i samme lejlighedsrække, hvorfor der også er et naturligt godt socialt miljø.

Læs mere om byen på www.kujalleq.gl

Læs mere om at arbejde i det Grønlands Sundhedsvæsen på www.gjob.dk

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl            

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-360

Startdato: 1. november 2021

Ansøgningsfrist: 18. oktober 2021

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Afdelingssygeplejerske Anniita L. Lynge på mail ANLU@peqqik.gl eller telefon (+ 299) 64 22 11 efter kl 13 dansk tid – alternativt ved den Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen via mail: IKC@peqqik.gl eller på tlf. (+299) 64 22 11 efter klokken 13, dansk tid

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia