sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske, vikariat 3 mdr, lægeklinikken i Narsaq, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 07-06-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 10-06-2020
Suliffissamut ID normut: 330264211
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi søger en sygeplejerske i 3 måneder til vores lille lægeklinik fra 1. august og 3 måneder frem, da vores kollega har fået orlov i den periode. 

Qaqortoq regionssygehus fungerer som en læge-skadestue-praksis og har desuden en sengeafdeling med 18 sengepladser, som er modtageafdeling for byens ca. 3650 indbyggere.

Du vil primært være ansat på lægeklinikken, hvor du vil arbejde med telefonisk visitering, sygeplejekonsultationer samt skadestuefunktionen.

Til regionssygehuset, er der tilknyttet 7 bygder, hvor der gives telefonisk vejledning. 

Vi vil tilbyde dig

  • At du bliver en del af vores team med 3 sygeplejersker i lægeklinikken
  • At du kommer til at arbejde med sygeplejekonsultationer, visitering samt skadestue og med løbende introduktion.
  • Du vil primært arbejde i dagvagter – vagter hver 3 weekend på sengeafdelingen.
  • Du får god mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt.

Regionssygehuset i Qaqortoq er et lille sygehus, hvor vi vægter det tværfaglige højt. 

Hvem er du

  • Du har mindst et par års erfaring.
  • Du kan lide at arbejde alsidigt og selvstændigt
  • Du er åben, nysgerrig og meget gerne humor
  • Er nysgerrig på at arbejde i en anden kultur, hvor at arbejdssproget er dansk

Arbejdstidsnormen i Grønland er på 40 timer ugentligt inkl. weekendvagter hver 3. uge og primært i dag og aftenvagter 

Læs mere om byen på www.kujalleq.gl

Læs mere om at arbejde i det Grønlands Sundhedsvæsen på www.gjob.dk 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-158 

Ansøgningsfrist: 10 juni 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse

ved afdelingssygeplejerske Conny Christensen på mail conc@peqqik.gl eller telefon + 299 64 22 11 efter kl 13 dansk tid – alternativt ved den ledende regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen via mail: ikc@peqqik.gl tlf. 00299 64 22 11 efter klokken 13, dansk tid 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia