sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske, vikariat, regionsygehuset Sisimiut, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 27-11-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 16-12-2020
Suliffissamut ID normut: 330433441
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Har du brug for faglig og personlig udvikling? Søg som sygeplejerske 

Så er den perfekte mulighed her! På regionsygehuset Sisimiut er 1 stilling som sygeplejerskevikar ledig til besættelse fra 15. januar 2021 til 30. juni 2022 eller efter aftale. 

Stillingen er primært i dagvagter ved konsultationen med weekend arbejde i sengeafdelingen hver anden weekend. Derudover skal man også regne med, at man har tilkaldevagter hjemmefra i hverdagene.

Du vil også fungerer som kræftsygeplejerske med en fast cancerdag ugentlig. Hvor opgaverne er: at indkalde til diagnose samtaler, omsorgssamtaler med den kræftramte og pårørende, opfølgning af det nuværende behandling som kræftpatienterne er i gang med. 

Konsultationen rummer en læge- og sygeplejekonsultation og skadestuefunktion for hele Sisimiut.

Du vil i samarbejde med de øvrige plejepersonale f.eks. deltage i visitering af akutte og ambulante henvendelser, yde selvstændige sygeplejekonsultationer, hjælpe lægerne under forskellige små operative indgreb, hjælpe til med medicin udlevering og mange andre opgaver. 

Du får en udfordrende hverdag med mange spændende opgaver på vores konsultation og skadestue. 

Vi tilbyder:

 • Grundig introduktion
 • Spændende hverdag med udfordrende opgaver
 • Et godt kollegaskab med god tværfagligt samarbejde 

Vi søger dig, der:

 • Har bred viden og erfaring med sygeplejen
 • Er nysgerrig og motiveres af udfordringer
 • Har gode samarbejdsevner og er fleksibel
 • Kan arbejde selvstændigt

Om os:

 • Vi har et godt kollegialt sammenhold
 • Gode til at modtage nye personale
 • Vi har mange korte patientforløb hver dag
 • Der er aldrig 2 dage ens
 • Regionssygehus Sisimiut har ca.70 ansatte og 20 sengepladser
 • Vi fungerer som en kombination af lægepraksis og skadestue med mulighed for indlæggelser
 • Vi har også en velfungerende primærsektor afdeling

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=20-381 

Startdato: 15. januar 2021 

Ansøgningsfrist: 16. december 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende regionssygeplejerske Nukanguak Olsen på tlf. (+299) 86 88 67 eller på e-mail: nuol@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(50).pdf 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia