sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejersker, Aasiaat sygehus, Grønland (23-636)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 24-12-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-01-2024
Suliffissamut ID normut: 331581663
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Søger du faglige udfordringer og tid til dine patienter – så kom til Aasiaat. Vi søger 2 faste sygeplejerskekollegaer fra 1.april 2024 eller efter aftale.

Vi søger engagerede og fleksible sygeplejersker, som vil indgå i arbejdet i både sengeafdeling og ambulatorie. På Aasiaat Sygehus har de fastansatte sygeplejersker også mulighed for at blive oplært i forskellige funktioner i f.eks. skadestue, OP og opvågning, apotek og bygdesygeplejekonsultation m.m.

På Aasiaat sygehus bliver vores fastansatte sygeplejersker styrket som generalist-sygeplejersker og har samtidig mulighed for at fordybe sig i et eller flere områder af sygeplejen, hvis det har særlige interesse. Vi har en god normering, hvilket sikrer at vi har tid til patientforløbene. Som sygeplejerske kan man altså gøre en stor og positiv forskel for den enkelte patient.

Man bliver en del af et lille regionssygehus og kan forvente en hverdag med ansvar og uforudsigelighed, da vi modtager alle typer af patienter fra både Aasiaat by og resten af region Disko. Stillingerne er planlagt med 40 timer om ugen i blandede vagter – DV, AV og NV – samt hver 2.wekend.

Din kommende ledelse vil være synlig, og vil også kunne bruges som sparringspartner. Vi er fælles om et godt arbejdsmiljø og har fokus på at forbedre det via en aktiv arbejdsmiljøgruppe.

Vi kan tilbyde:

 • Engagerede kolleger, der tilsammen har en bred faglig erfaring
 • En dagligdag hvor vi tilstræber et respektfuldt og anerkendende samarbejde
 • Introduktion og oplæring.
 • En spændende arbejdsplads hvor du kan arbejde som generalist og med særlige fokusområder, hvor kreativitet også er en måde at løse en opgave på.
 • En arbejdsplads hvor det kliniske arbejde og den faglig udvikling er i fokus

Som kommende kollega lægger vi vægt på:

 • At du kan arbejde selvstændigt og samtidig har gode samarbejdsevner
 • Har fokus på det gode patientforløb, samt patientsikkerhed
 • Kan lide at arbejde tværfagligt
 • At du er dobbelt-sproget – men det er ikke et krav

Sundheds Region Disko

Aasiaat ligger i Region Disko i Nordvestgrønland. I regionen ligger også 3 byer og 8 bygder. Sundhedsvæsnet består af sygehuset i Aasiaat, sundhedscentrene i Qasigiannguit og Qeqertarsuaq, sygeplejestationen i Kangaatsiaq og bygdesundhedsklinikker i bygderne. I Aasiaat by bor der ca. 3.000 indbyggere, og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere.

Det vil være muligt, at afløse på sundhedscentrene eller sygeplejestationen i kortere perioder.

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside http://nun.gl/

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Rejse- og boligforhold

 • Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.
 • Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Sygeplejerske: ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her:

https://gjob.dk/praktiske-forhold/

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=23-636

Ansøgningsfrist:

1. februar 2024 (se bort fra ansøgningsfristen andetsteds i denne annonce)

Samtaler afvikles løbende.

Startdato: 1. april 2024

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Suzanne Rasch på tlf. (+299)894271 eller på e-mail: SZRA@PEQQIK.GL eller afdelingssygeplejerske Trine Gammelgård på tlf.(+299)892211 eller på e-mail: TRGA@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Inga Olsen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: INGO@PEQQIK.GL

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia