sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejersker, obstetrisk/pædiatrisk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 24-09-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-10-2021
Suliffissamut ID normut: 330842227
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi søger både faste sygeplejersker og sygeplejersker til vikariater pr. 1. november 2021 til obstetrisk/pædiatrisk afdeling.

Vi er en gruppe engagerede sygeplejersker og sundhedsassistenter der gennem mange år har haft amning og barselspleje i højsæde, og hvor børneafsnittet har været en del af barselsgangen det sidste år. Den pædiatriske sygepleje i afdelingen indeholder alle specialer – herunder medicinske, kirurgiske og psykiatriske patienter.

Hvis dette lyder interessant og pirrer til din nysgerrighed, så kom og vær med i en spændende tid, hvor dine evner og interesser for udvikling i den grad vil få mulighed for at blive udlevet.

Vi tilbyder:

  • Et spændende job i et fascinerende land på en arbejdsplads med højt til loftet, stor indflydelse på din egen hverdag og ledelsesmæssig opbakning
  • En af verdens bedste udsigt fra arbejdspladsen
  • God tid til en god pleje og behandling til patienter
  • 2 ugers introduktion, hvor du vil følges med en kollega, der introducerer dig til de funktioner du skal udføre
  • Arbejdstidsplanen er ca. på 8 vagter på 4 uges plan, hvor vi også arbejder hver 2. weekend. Der arbejdes med ønskeplan til vagterne.

Vi søger dig, der:

  • Gerne har noget barsels- eller pædiatrisk erfaring og som har lyst til, at være med til at udvikling afdelingen og dele dine erfaring med os andre
  • Ønsker at være med til at sætte præg på den pædiatrien i Grønland

Om os:

  • Du kommer til at indgå i et dynamisk og velfungerende team, der har et godt arbejdsmiljø, kendetegnet ved fagligt interesserede kollegaer, som er opmærksomme på hinanden og dét at løfte i flok
  • Vi er et erfarent team af sygeplejersker og sundhedsassistenter, hvilket sikrer god viden og kendskab til daglige rutiner og opgaver og fremmer muligheden for sparring
  • Vi prioriterer det rolige og nærværende patientforløb højt. Hvor du kan glæde dig til at opleve, at vi hos os har god tid til patienten og dennes familie

Nuuk

I Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om vinteren er nordlys en del af din hverdag, ligesom du også kan stå på både langrend og alpin ski. Om sommeren er dagene lange og fritiden kan bruges på at vandre og se rensdyr, eller du kan sejle ind i fjorden og fiske, se sæler og hvaler.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

Søg job - Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2021

Samtale: Afholdes løbende enten via fremmøde eller via teams.

Tiltrædelse: Fast ansættelse pr. 1. november 2021 eller efter nærmere aftale

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Konstituerede Afdelingssygeplejerske Paninnguaq Boassen på tlf. (+299) 34 4869 eller på e-mail: PABO@PEQQIK.GL. Husk tidsforskellen på 4 timer, når klokken er 12.00 i Danmark er den 8.00 i Grønland.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia