sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejersker, Ortopædkirurgisk sengeafdeling K1, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland (23-55)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 27-01-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-02-2023
Suliffissamut ID normut: 331478808
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Ortopædkirurgisk sengeafdeling med subspeciale i ørenæsehalskirurgi og et sårambulatorie tilknyttet afdelingen, K1, søger sygeplejersker til 36-40 timers vagter i treholdsskift. Stillingerne er til besættelse den 1. august 2023, eller så snart muligt herefter.

Vi tilbyder:

 • En engageret personalegruppe, som arbejder hårdt på at udføre den bedste patientpleje og behandling
 • En spændende, og til tider travl, hverdag, der er rigtig gode til at have det sjovt og hyggeligt, og ikke mindst til at passe på hinanden
 • En aktiv og meget alsidig personalegruppe, som prioriterer trivsel og godt arbejdsmiljø højt
 • God introduktion - så har du ikke kendskab til specialet, hjælper vi dig i gang
 • Erfaring indenfor kirurgisk sygeleje, dvs. præ- og postoperative pleje efter patienters operationer
 • Udvikling af kompetencer indenfor sårbehandling, herunder hvordan sår vurderes og hvordan der udføres sårbehandling
 • Udvikling af kompetencer indenfor komplekse sygeplejefaglige opgaver – herunder observation og pleje af patienter, der er under udredning for cancer (i ørenæsehalsregi), og observation og pleje af geriatriske patienter med forskellige sygdomme, der eks. fik hoftefraktur og blev indlagt på K1 mhp. operation for at nævne et udpluk
 • Erfaring indenfor akut sygepleje, dvs. modtagelse af akutte patienter – herunder patienter der efter ulykker har eks. brækket femurknogle
 • Personalet på K1 kan hente patienter i forskellige destinationer i Grønland, der skal behandles på K1 afdelingen
 • Personalet på K1 kan også ledsage patienter tilbage til deres hjemsted efter behandling på K1 afdelingen
 • Styrke et klinisk fagligt overblik og udvikle kompetencer i sygeplejefaget
 • Personaleundervisninger fra læger eller andre kolleger med forskellige kvalifikationer, der er relevant for K1 personale

Vi søger dig, der:

 • Brænder lige så meget for ortopædkirurgi/ørenæsehalskirurgi/sårbehandling, som vi gør
 • Der gerne har klinisk erfaring og er fortrolig med et eller begge af vores specialer
 • Kan skabe og bevare et overblik over patienters behandling- og pleje, da vi har et stort patientflow
 • Er kvalitetsbevidst og engageret i sygeplejefaget, da patientsikkerheden og det faglige arbejdsmiljø er afgørende for os
 • Er fleksibel og har gode samarbejdsevner
 • Gerne vil lære nye ting og sætter pris på at være i dialog, sparring eller videndeling
 • Har interesse i at fremme det sammenhængende patientforløb, herunder patientinddragelse
 • Er åben og opsøgende i forhold til begge vores specialer og arbejdsgange
 • Har gode IT-kompetencer, da vi bl.a. registrerer vores patienter i COSMIC og anvender Outlook mail samt Microsoft Teams under arbejdet

Om os:

K1 sengeafdeling på Dronning Ingrids Hospitalet er en del af Kirurgisk område.

Vi er en travl kirurgisk sengeafdeling med mange spændende og udfordrende sygeplejefaglige opgaver i hverdagen.

Vi har et alsidigt speciale med både akutte, elektive og ambulante patienter. Vi får patienter med forskellige knoglefrakturer og patienter obs ørenæsehalscancer. Herudover arbejder vi med elektive patienter. Vi får patienter der skal have knæ- og hoftealloplastik eller som skal have tonsillektomi. Der udføres en bred vifte af forskellige sårbehandlinger, hvor patienter med kroniske eller komplekse sårtyper behandles ambulant – det kan være venøse-, arterielle-, diabetiske- og decubitus sår for at nævne et udpluk.

Vi har 18 sengepladser og er normeret til 20 fuldtidsstillinger. Tilknyttet til afdelingen har vi et sårambulatorie som varetager sårpleje af patienter der er henvist til sårbehandling. Vi er en gruppe som består af faste sygeplejersker, faste sundhedsassistenter og en fast koordinerende sygeplejerske. Vi har brug for flere sygeplejekolleger. Afdelingen har endvidere egen fast tolk, som arbejder hverdag i dagtid. Om aftenen er der aftentolk på hele Kirurgisk Område.

Vi udviser respekt for hinanden og værdsætter rummelighed i arbejdsmiljøet. I afdelingen er humøret højt – og det er en væsentlig årsag til at vi går glade på arbejde hver dag. Kom og gør os selskab – så du bliver en del af vores styrke!

December 2019 begyndte vi at arbejde med tildelt patientpleje. Du bliver ikke alene, vi er et team og vi hjælper hinanden med de udfordrende plejeopgaver og de praktiske gøremål. På den måde lykkes vi med at udvikle vores personale og sætte patientplejen i fokus.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=23-55

Startdato: 1. august 2023

Ansøgningsfrist: 20. februar 2023, ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Afdelingssygeplejerske, Laila Frederiksen, på tlf. (+299) 34 48 67 eller på e-mail: LAFR@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@peqqik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia