sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejersker, Psykiatrisk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland (23-379)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 27-06-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-07-2023
Suliffissamut ID normut: 331570025
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er du eventyrlysten, har lyst til noget nyt i dit arbejdsliv og har en interesse i at opleve den smukke grønlandske natur og kultur samtidig med, at du arbejder på Grønlands eneste psykiatriske afdeling, så har du muligheden nu.

Er du sygeplejerske med erfaring indenfor eller specialuddannelse i psykiatri og kan du svare ja til det meste af nedenstående:

 • Kan du lide akut psykiatri?
 • Kan du lide at arbejde med lange og sammenhængende patientforløb
 • Kan du lide at bruge din faglighed
 • Kan du være til at understøtte struktur og medvirkende til faglig udvikling
 • Vil du være en ud af 3 som dækker et årsværk (kender du 2 andre så tag dem med)
 • Er du til store naturoplevelser

Så kan psykiatrisk afdeling i Nuuk måske være noget for dig.

Psykiatrien i Grønland

Psykiatrisk område består af en afdeling, en terapi, en ambulatoriefunktion som er målrettet børn, unge og voksne i ambulante forløb med psykiater og psykologer. Der er en distriktspsykiatri, som er fordelt rundt på de Grønlandske sundhedsregioner. Fra Regionerne modtager afdelingen de akutte såvel som elektive patienter, og behandler alle former for sindslidelser. 

Vi har plads til 12 patienter med alvorlig psykiske lidelser, her af 3 patienter i et skærmet afsnit. Psykiatrisk afdeling ledes dagligt af en synlig og tilgængelig afdelingssygeplejerske. Der er der ansat omkring 22 medarbejdere, fordelt på sygeplejersker, psykiatri- og sundhedsassistenter samt pædagoger. I afdelingen arbejder vi med Jeg støttende sygepleje, kontaktpersonsordning, at styrke patientens relationer og netværk, miljøterapi, og psykoedukation som grundlaget for god psykiatrisk sygepleje. Ligesom indsatser for at fremme sikkerhed og frivillighed i behandlingen og det gode arbejdsmiljø er højt prioriteret.

Psykiatrisk afdeling ønsker at indgå aftaler med sygeplejersker, som kunne ønske sig at indgå i en rotationsansættelse på 4 måneder, så man samlet dækker en fuldtidsstilling. Der lige nu følgende perioder ledige:

2023

 • Oktober, November, December

2024

 • Februar Marts April
 • Juni Juli August
 • Oktober November December

Vi tilbyder:

 • Introduktion og medinddragelse i udvikling af psykiatrisk sygepleje.
 • Et innovativt og aktivt fagligt miljø
 • Fokus på sikkerhed og et godt arbejdsmiljø
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening
 • Supervision  og tid til refleksion

Vi søger dig, der:

 • Uddannet og autoriseret sygeplejerske
 • Har interesse for psykiatrien, gerne psykiatrisk erfaring og gerne specialuddannelse
 • Er kvalitetsbevidst og engageret
 • Har et højt mentaliserings niveau
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Har forudsætninger for at skabe god patient kontakt, gode samarbejdsevner og lyst til at lære fra sig.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=23-379

Startdato: ansættelser vil foregå løbende

Ansøgningsfrist: juli 2024

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

 • Har dette din interesse og har du lyst til at høre mere så ring eller skriv en mail til:
 • F. ledende sygeplejerske Helle Mougaard Frederiksen hemf@peqqik.gl
 • Afdelingssygeplejerske Linn Ivalo Liimakka Laue liil@peqqik.glTlf. +299 344800 efter kl 1200 dansk tid,
 • Ledende sygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen telefon, email: abkj@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@peqqik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia