sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)

Sygeplejersker søges til Qaanaaq Sundhedscenter i efteråret 2024 og til året 2025 24-309

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 15-07-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 31-07-2024
Suliffissamut ID normut: 331589529
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq
Attaveqarfissamut paasissutissat

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Se kontakperson på annoncen
Oqarasuaat

Har du erfaring inden for sygepleje trænger du til et sceneskift, så har vi måske dit næste job her i Grønlands nordligste by
Vi tilbyder en alsidig stilling hvor du vil varetage mange spændende opgaver og udfordringer indenfor sygeplejefaget. Her er din selvstændighed og erfaring afgørende.

Jobbet
Sundhedscentrets primære opgave er konsultation for byens borgere. Vi varetager undersøgelser i forbindelse med normale graviditeter, men hvor fødslerne foregår i Ilulissat eller Nuuk.
Sundhedsplejeområdet varetages af en fast sundhedsassistent og i tæt samarbejde med regionens sundhedsplejersker.
Der foretages ingen elektiv kirurgi på stedet, men mindre indgreb i lokalbedøvelse foretages. Forebyggende arbejde varetages på baggrund af de ressourcer der findes på sundhedscentret.
Der er ingen bemanding på Sundhedscenteret efter kl. 16. Borgerne ringer til Ilulissat sygehus først og bliver visiteret/vurderet, vi har hjemmevagtdækning alle dage året rundt, hvor du indgår i vagtordning med de øvrige ansatte på sundhedscenteret.
På Sundhedscenteret er der plads til 4 indlagte patienter, men da du indgår i et lille team med 8 ansatte med forskellige faglige baggrunde (en læge, en afdelingssygeplejerske, tre sundhedsassistenter, en portør, en tolk og en rengøringsmand), er det kun meget få og kun akut syge patienter der indlægges et døgn eller få dage, hvorefter de overflyttes til Ilulissat, Nuuk eller København.

Kvalifikationer

  • Gerne erfaring indenfor skadestue, akutområdet, modtagelse eller lignende.
  • Erfaring/viden indenfor lægemiddelområdet
  • Gerne sygehuserfaring


Hvem er du?
  • Selvstændig og ansvarsbevidst
  • Fleksibel og gode samarbejdsevner
  • Positiv og imødekommende
  • Pragmatisk og struktureret arbejdstilgang


Hvem er vi?
Du bliver del af et lille, dedikeret og dygtigt team i et velfungerende sundhedscenter. Du vil møde venlige kollegaer som giver en god introduktion både fagligt og socialt i en spændende kultur. Sundhedsvæsenet fælles værdier er respekt, tillid, omsorg og faglighed.

Qaanaaq
Qaanaaq er Grønlands nordligste by med mørketid om vinteren og sol døgnet rundt om sommeren. Her vil du opleve en helt særlig kultur og lokalsamfund langt fra alt andet. Her er hundeslæde og nordlys er en del af hverdagen om vinteren, mens sejlads, vandring og isfjeld er din hverdag om sommeren.
Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl
I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.
Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig
Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl
Startdato: D.1. august eller efter aftale
Ansøgningsfrist: D. 31. juli 2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved regionskoordinator Jill Jensen på tlf. (+299) 52 52 95 eller på e-mail: jhje@peqqik.gl
Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia