sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejersker, sommerferievikariater, Nanortalik, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 16-04-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 10-05-2021
Suliffissamut ID normut: 330604980
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi søger sygeplejersker til Nanortalik Sundhedscenter til sommerferievikariater. Kunne du tænke dig at opleve sommeren i Sydgrønland? 

Nanortalik Sundhedscenter ligger i Grønlands sydligste by og er modtagerafdeling for byens borgere. 

Arbejdsområderne dækker vidt, da man udover den almindelige sygepleje på sengeafdelingen også deltager i sygeplejekonsultationerne samt skadestuearbejdet. Som sygeplejerske er det primært dag-og aftenvagter efterfulgt af tilkaldevagter, derudover arbejder du så hver 2. weekend 

Vi tilbyder:

  • Spændende fagligt udfordrende arbejde med fokus på patienten
  • Du kommer til at arbejde med alle aspekter af sygeplejen
  • Et tværfagligt arbejdsmiljø, hvor vi er gode til at hjælpes ad

Vi søger dig, der:

  • Gerne har en alsidig erfaring fra den kliniske sygepleje
  • Er åben, fleksibel og omstillingsvillig
  • Kan lide at arbejde med et smil

Om os

  • Vi er en dejlig lille arbejdsplads med samlet 19 ansatte
  • Vi kan klare meget sammen ved vores tværfaglighed
  • Vi er mange fastansatte medarbejdere 

Oplysninger om kommunen kan du finde på www.kujalleq.gl   

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-134 

Startdato: 1. juni eller snarest derefter. 

Ansøgningsfrist: 10 maj. 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Inge Kolby Pedersen på tlf. (+299) 64 22 11 eller på e-mail: IKC@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(56).pdf

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads. 

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk 

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Nuuk Cafe
Nuuk
Vectrus Services A/S
Pituffik, Thule Air Base
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen