sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejersker til afdeling K2 - Parenkym Kirurgisk Afdeling med subspeciale i urologi og gynækologi, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 10-06-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 30-06-2021
Suliffissamut ID normut: 330693891
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Oplev sommer i Grønland og arbejde på en anderledes arbejdsdag, i en fantastisk kultur med faglig dygtige kollegaer på generalistniveau, hvor evakuering af kirurgiske patienter er en del af hverdagen! 

Vi søger kollegaer til faste stillinger, eller i længere og kortere vikariater. Stillingerne er 40 timer/uge eller ansættelsesbrøk efter aftale.

Vi arbejder i skiftende vagter, med weekendvagt hver 2. weekend. Vi har ønskeplaner, så du har stor indflydelse på egen vagtplan.

Afdeling K2 består af 22 sengepladser, hvor vi fortrinsvis beskæftiger os med parenkymkirurgi, urologi og gynækologi.

Vi får patienter fra hele landet, elektive patienter til udredning og operation, sub akutte, akutte fra Nuuk og evakueringer fra hele kysten.

I K2 er der både de korte og lange patientforløb, alt afhængig af sygehistorie og kompleksitet. 

K2 varetager jævnligt palliationsforløb af kortere og længere varighed, hvor du skal tænke kreativt og ud af boksen for at løse opgaven bedst muligt med patienten i centrum. 

Der er tilknyttet et Stomi-ambulatorium, som betjenes fra K2 af sygeplejerske, som er oplært til dette. 

Vi tilbyder: 

 • Et spændende og varieret arbejde med elektive og akutte patientforløb
 • En afdeling i udvikling som du kan være med til at præge
 • Et godt arbejdsmiljø med engagerede, hjælpsomme og erfarne faste kolleger
 • En afdeling, der lægger stor vægt på trivsel og et stærkt tværfagligt samarbejde i et tværkulturelt miljø  

Dine primære opgaver vil være: 

Modtagelse af elektive og akutte kirurgiske patienter døgnet rundt. Du vil skulle foretage triagering, observationer, pleje, udføre ordineret behandling, præ – og postoperativ sygepleje. Derudover planlægning af hjemsendelse/udskrivelse af patienter. 

 • Funktion, hvor du modtager akutte patienter fra kysten/skadestuen
 • Funktion, hvor du modtager elektive patienter til klargøring til operation
 • Funktion, hvor du går stuegang på egne patienter og bidrager til planlægning af patientforløbet
 • Funktion, hvor du med ambulancefly/chartret båd henter akutte kirurgiske patienter til K2 fra kysten
 • Funktion, hvor du har et tæt tværfagligt samarbejde omkring behandling af patienter samt koordinering af patientforløb

Vi kan tilbyde et opgavespektrum, der er varieret og uforudsigeligt, udfordrende og meningsfuldt i samarbejde med erfarne kollegaer, der er kendetegnet for at have høj faglighed og stor grad af kollegialt sammenhold.

Du er den rette kandidat, hvis:

 • Du har interesse i at arbejde med den kirurgiske patientgruppe og dennes pårørende
 • Du kan planlægge og strukturere dit arbejde i en uforudsigelig, udfordrende og anderledes hverdag
 • Du evner at kunne omstille dig i en anden kultur
 • Du er udadvendt, lydhør, positiv og har en anerkendende tilgang til hverdagen 
 • Du arbejder selvstændigt og er engageret i dine opgaver
 • Du sætter pris på at være i dialog om sparring og viden
 • Det er en klar fordel, hvis du har gode IT-kompetencer, da vi bl.a. registrer vores patienter i COSMIC

Om os:

 • Dronning Ingrids Hospital er Grønlands moderne landshospital med et højt fagligt niveau, hvor der arbejdes efter internationale standarder
 • Nuuk er en storby – som går i ét med Grønlands fantastiske natur
 • Vi har 22 sengepladser og er normeret til ca. 22 fuldtidsstillinger

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-206 

Startdato: 1. august 2021, eller efter nærmere aftale 

Ansøgningsfrist: 30. juni 2021

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved konstitueret afdelingssygeplejerske Paninnguaq W. Lyberth på tlf. (+299) 34 48 68 eller på e-mail Panl@PEQQIK.GL 

Eller ved konstitueret Oversygeplejerske Annette Maahr Hansen på tlf. (+299) 34 48 93 eller på e-mail: Aemh@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her: 

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(56).pdf

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads. 

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk 

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia