sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejersker til afdeling K2 - Parenkym Kirurgisk Afdeling med subspeciale i urologi og gynækologi, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 28-11-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 04-12-2020
Suliffissamut ID normut: 330398746
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Har du mod på en anderledes arbejdsdag i en fantastisk kultur med faglig dygtige kollegaer på generalistniveau, hvor evakuering af kirurgiske patienter er en del af hverdagen, så er du velkommen i K2. 

Vi søger kollegaer til faste stillinger, eller vikariat af minimum 6 måneders varighed. Stillingerne er 40 timer/uge eller ansættelsesbrøk efter aftale. 

Vi arbejder i skiftende vagter, med weekendvagt hver 2. weekend. Vi har ønskeplaner, så du har stor indflydelse på egen vagtplan. 

Afdeling K2 har 22 sengepladser, fordelt på 3 specialer. Vi får patienter fra hele landet, elektive patienter til udredning og operation, sub akutte, akutte fra Nuuk og evakueringer fra hele kysten. I K2 er der både de korte og lange patientforløb, alt afhængig af sygehistorie og kompleksitet. 

Der er tilknyttet et stomi ambulatorium, som betjenes af stomisygeplejerske. 

Vi tilbyder:

 • En kort og struktureret introduktion til opgaverne i stillingen i alle vagtlag
 • Et spændende og varieret arbejde med elektive og akutte patientforløb
 • En afdeling i udvikling, som du kan være med til at præge
 • Et godt arbejdsmiljø, med engagerede, hjælpsomme og erfarne faste kolleger
 • En afdeling, der lægger stor vægt på trivsel og et stærkt tværfagligt samarbejde i et tværkulturelt miljø

Vi søger dig, der:

 • Vil være med til modtagelse af elektive og akutte kirurgiske patienter døgnet rundt
 • Vil være en del af at foretage toksscoring, observationer, præ – og postoperativ sygepleje og udføre ordineret behandling
 • Vil være med til planlægning af hjemsendelse/udskrivelse af patienter
 • Vil være en del af en funktion, hvor du modtager akutte patienter fra kysten/skadestuen
 • Vil være en del af en funktion, hvor du modtager elektive patienter til klargøring til operation
 • Vil være en del af en funktion, hvor du går stuegang på egne patienter og bidrager til planlægning af patientforløbet
 • Vil være en del af en funktion, hvor du med ambulancefly/chartret båd henter akutte kirurgiske patienter til K2 fra kysten
 • Vil være en del af en funktion, hvor du har et tæt tværfagligt samarbejde omkring behandling af patienter samt koordinering af patientforløb

Vi kan tilbyde et opgave spektrum, der er varieret og uforudsigeligt, udfordrende og meningsfuldt i samarbejde med erfarne kollegaer, der er kendetegnet for at have høj faglighed og stor grad af kollegialt sammenhold.

Om os:

 • Vi har interesse i at arbejde med den kirurgiske patientgruppe og dennes pårørende
 • Vi kan planlægge og strukturere vores arbejde i en uforudsigelig, udfordrende og anderledes hverdag
 • Vi evner at kunne omstille os i et tværkulturelt miljø
 • Vi er udadvendte, lydhøre, positive og har en anerkendende tilgang til hverdagen
 • Vi arbejder selvstændigt og er engageret i opgaverne
 • Vi sætter pris på at være i dialog om sparring og viden
 • Vi registrerer vores patienter i COSMIC

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-356 

Startdato: 1. januar 2021, eller efter aftale. 

Ansøgningsfrist: 4. december 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende. 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Annette Maahr Hansen på tlf. (+299) 34 48 68 eller på e-mail AEMH@PEQQIK.GL 

Eller ved Oversygeplejerske Tina P Munk på tlf. (+299) 34 48 93 eller på e-mail: TPMU@PEQQIK.GL 

Derudover er det muligt at tale med en kollega i K2 pr. telefon, hvis det er et ønske. 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(50).pdf 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia