sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejersker til Grønlands sydligste by Nanortalik, Grønland

Workindenmark South

Ikkunneqarpoq: 21-07-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 23-07-2021
Suliffissamut ID normut: 330705076
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Postboks 1230
3900 Nuuk (Godthåb)
Grønland
www.gjob.gl

----------------------------------------------------------------------

Sygeplejersker til Grønlands sydligste by Nanortalik

Vi i sundhedscenteret i Nanortalik søger lige nu to sygeplejersker med opstart 26. juli 2021.

Vi tilbyder gerne faste stillinger, men er du interesseret i et vikariat, er du også velkommen til at søge – Dog ser vi helst, at du kan komme i en periode på minimum 3 måneder. 

Har du lyst og mod på at prøve en anderledes udfordring? Muligvis i selskab med en af dine gode kollegaer? Så er det hos os du skal søge. At være sygeplejerske på et sundhedscenter i Grønland er både fagligt udfordrende og personligt udviklende. Du vil komme til at arbejde i en anden kultur, hvor arbejdssproget er primært dansk. Arbejdsområderne dækker bredt, da man udover den almindelige sygepleje på sengeafdelingen, også deltager i skadestuearbejdet. Som sygeplejerske er der primært dagvagter efterfulgt af tilkaldevagter, derudover arbejder du hver 3. weekend. 

Nanortalik har plads til 9 patienter, og er byens eneste modtageafdeling, hvilket betyder, at det er et meget blandet patientklientel, vi modtager. 

Vi vil tilbyde dig 

  • Et fagligt udfordrende arbejde med fokus på patienten
  • En arbejdsplads, hvor to dage ikke er ens
  • Et arbejde, hvor du får alle aspekter af sygeplejen 

Vores forventninger til dig 

  • Gerne en alsidig erfaring fra den kliniske sygepleje.
  • At du er åben, fleksibel og har lyst til udvikling og gerne undervisning
  • At du vil medvirke til faglig udvikling

Om os 

  • Vi er en dejlig lille arbejdsplads med samlet 19 ansatte
  • Vi kan klare meget sammen ved vores tværfaglighed og gode sammenhold
  • Vi er mange fastansatte medarbejdere 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-211

Startdato: 26. juli 2021 

Ansøgningsfrist: Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på e-mail: ikc@peqqik.gl – telefon (+299) 64 22 11 – efter klokken 13, da tidszonen i Grønland er 4 timer efter den danske.

Oplysninger om kommunen kan du finde på www.kujalleq.gl 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed. 

Ansøgningsfrist: 23. juli 2021

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia