sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejersker, vikariater, Dronning Margrethes Sundhedscenter, Paamiut, Grønland (23-512)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 24-09-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-10-2023
Suliffissamut ID normut: 331576222
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Er du til vandreture i dejlige omgivelser? Eller bare en solbeskinnet plet i naturen? Eller en tur i fitness?

Så er et vikariat i Dronning Margrethes Sundhedscenter i Paamiut noget for dig. Vi søger en sygeplejerske start 15. november 2023, 3 – 6 måneder eller efter aftale.

Vi har løbende brug for sygeplejersker, så kan du først senere på året, finder vi også ud af det.

Paamiut har godt 1200 indbyggere. I sundhedscentret er ansat 1 læge, 3 sygeplejersker, 2 sundhedsassistent, sundhedshjælpere, tolke, portører og rengøringspersonale.

Dronning Margrethes Sundhedscenter er en del af Sundhedsregion Sermersooq, hvor Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk er det største.

Sundhedscentrets opgave er at varetage sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelse og behandling. En del opgaver varetages af støttepersonale, der er specielt oplært i eks. røntgen, planlagte blodprøver mm. Som sygeplejerske varetager man konsultations- og skadestuearbejde, ligesom man varetager arbejde med indlagte patienter i sengeafdelingen og apoteksfunktion. Der er ingen elektiv kirurgi på stedet, men mindre indgreb foretages. Der er fuldt udstyr til nødkirurgi, hvis vejret skulle forhindre en evakuering.

Som sygeplejerske i Paamiut har man ca. 10 døgnvagter/måned, hvor man er på tilkald fra hjemmet fra kl. 16-08.

Der er gode, engagerede kolleger. Og der er tale om et varierende og meget spændende job med gode muligheder for udvikling - både personligt og fagligt.

Vi tilbyder:

  • Introduktion og sparring via de andre sygeplejersker og lægen ansat i sundhedscentret
  • Mange forskellige og spændende udfordringer
  • Storslået natur

Vi søger dig, der:

  • Har bred erfaring
  • Kan arbejde selvstændigt
  • Har gode samarbejdsevner og er fleksible
  • Kan lide nye udfordringer

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=23-512

Startdato: 15. november 2023

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2023

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Yderligere information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Mika Eliassen, tlf. +299 68 45 02 samt mail: mika@peqqik.gl samt e-mail hny@peqqik.gl eller ledende regionssygeplejerske Inuuti Fleischer tlf. +299 34 44 20 samt e-mail inf@peqqik.gl 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@peqqik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia