sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Tandlæge, Nuuk Tandpleje, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 29-10-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 18-11-2020
Suliffissamut ID normut: 330402885
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Tandlæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Et vikariat med tiltrædelse 4. januar til 1. maj 2021 i Grønlands hovedstad Nuuk. 

Vi søger dig, der:

  • Har ret til selvstændigt virke
  • Er interesseret i både børne/ungdoms- og voksentandpleje

Vi tilbyder:

  • Tæt samarbejde med det øvrige personale
  • Der er mulighed for faglig sparring med kollegaer. Klinikken er fuldt digitaliseret og up-to-date
  • Børne/ungdoms- og voksentandpleje. Som tandlæge i Nuuk møder og behandler du folk i alle aldre, fra de mindste småbørn til de ældste borgere. Dine opgaver spænder bredt fra forebyggende indsats til tandbehandlinger af meget varierende art

Om os:

  • I Nuuk Tandpleje arbejder 9 tandlæger, 6 tandplejere, 4 tandteknikere og 18 klinikassistenter på en Centraltandklinik og 3 tilhørende filialklinikker
  • Vi følger en landsdækkende cariesstrategi baseret inden for børne- og ungdomstandplejen, og dermed har du nogle klare retningslinjer og procedurer at støtte dig til

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Nuuk findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-362

Startdato: 4. januar 2021

Ansøgningsfrist: 18. november 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt: 

Information om stillingen kan indhentes ved chefdistriktstandlæge Sabina Eugenius på tlf. (+299) 34 84 84  eller på e-mail: saeu@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her: 

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(50).pdf 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia