sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Tandlæge til Nuuk Tandpleje, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 14-01-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 05-02-2021
Suliffissamut ID normut: 330481289
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Tandlæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi har en stilling ledig som tandlæge i Nuuk tandpleje med start 1 marts 2021 eller efter aftale. 

Om stillingen:

Du skal have ret til selvstændigt virke.

Tæt samarbejde med det øvrige personale.

Der er mulighed for faglig sparring med kollegaer. Klinikken er fuldt digitaliseret og up-to-date.

Børne/ungdoms- og voksentandpleje. Som tandlæge i Nuuk møder og behandler du folk i alle aldre, fra de mindste småbørn til de ældste borgere. Dine opgaver spænder bredt fra forebyggende indsats til tandbehandlinger af meget varierende art. 

Om os:

I Nuuk Tandpleje arbejder 9 tandlæger, 6 tandplejere, 4 tandteknikere og 18 klinikassistenter på en Centraltandklinik og 3 tilhørende filialklinikker. Vi følger en landsdækkende cariesstrategi indenfor børne- og ungdomstandplejen, og dermed får du nogle klare retningslinjer og procedurer at støtte dig til. 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Nuuk findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-1

Startdato:  1. marts 2021 eller efter aftale

Ansøgningsfrist: 5. februar 2021

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt: 

Information om stillingen kan indhentes ved chefdistriktstandlæge Sabina Eugenius på tlf. (+299) 34 84 84 eller på e-mail: saeu@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads. 

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia