sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Tasiilami Atuartunut angerlarsimaffik tullersortissarsiorpoq/ Souchef til Elevhjem i Tasiilaq

Kommuneqarfik Sermersooq

Tasiilaq
Ikkunneqarpoq: 22-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589278
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Meeqqat & inuusuttut
Atorfiup taaguutaa:
Misilittakkat - Annertunerusumik: Omsorgsarbejde, Samarbejde
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Kommuneqarfik Sermersuumi Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivimmiit anguniagaavoq meeqqat nuannaartut, peqqissut, alapernaatsut tatituullu pilersissallugit. Tasiilami atuartunut angerlarsimaffiutitsinni aqutsisumik pissarsiorpugut anguniakkamik tassannga siuarsaaqataarusuttumik, inuusuttortatsinnik paarsilluarusuttumik ulluinnarnilu ingerlatsinermik isumaginnissinnaasumik aqutsisussarsiorpugut.

Atuartunut angerlarsimaffimmi atuartut/meeqqat 16-iupput ineqartunut 32-nut inissaqaraluarluni 9. - 10. klassini atuartut nunaqarfinnit Isertoq, Tiileqilaaq, Kuummiit aamma Sermiligaamit aggerfeqartut. Atuartunut angerlarsimaffimmi sulisut 13-iupput sulisarnerat ulluunerani unnuamilu agguataarsimallutik.

Tullersortitut inuusuttut atuannginneranni ulluinnarnik toqqissisimanartunik isumassuinermillu imaqartunik pilersitseqataassaatit pisortaq sulisullu allat peqatigalugit. Inuusuttut sinaakkutissanit sungiusimasaminnit ungasissorujussuarmiinnerat pissutigalugu, atuartunut angerlarsimaffiup atuartunut nalerisimallutik ilorrisimaarlutillu angerlarsimaffiunissaanut illit pilersitseqataasinnaanerit pingaaruteqarpoq. Taamaattumik inuusuttunik 13-16-inik ukiulinnik sullissinermik ilisimasaqarnerit iluaqutaassaaq, aamma taakkua pisariaqartitaasa aallaavigisinnaanerannut, kisianni aamma ulluinnarnik toqqissisimanartunik inuusuttullu inooqatigiinnermut tunngasunik sammisanik ingerlatsisinnaanerannut sinaakkutissanik toqqissisimanartunik pilersitsisinnaassaatit.

Saniatigut assortuussutaasinnaasunik imaluunniit aaqqiagiinngittoqartillugu atuartunik angajoqqaanillu oqaloqateqarnermik oqimaassinnasunik ingerlatsisinnaassaatit - aammali inuusuttut nalerisimanerat ineriartornerannullu tunngasunik, taakkua angajoqqaavinik atuarfimmillu oqaloqatiginnittuarnernik ingerlatsisassaatit.

Atuartunut angerlarsimaffimmut tullersortitut ingerlatsinermut pisortaq peqatigalugu akisussaaqataassaatit kiisalu atuartunut angerlarsimaffimmi sulisut suliassaannik suliaasalu agguataarsimanerannik ataqatigiissaarinermik akisussaaqataallutit. Suliassat ilagaat ukioq atuarfiusoq aallartitsinnagu piareersaataasumik nunaqarfinnut paasititsiniaanerit pisortaq peqatigalugu. Taakkua saniatigut Kommunip Nuummi aamma Tasiilami atuartunut angerlarsimaffiutaasa akornanni siunersiueqatigiinnerit paarlaasseqatigiinnerillu ingerlatseqataaneq.

Perorsaanermut piginnaasaqarnivit saniatigut iluaqutaassaaq ulluinnarni ingerlatsinermik passussisinnaanermut piginnaasaqarluarnissat - tassunga ilanngullugit eqqiaanermut pilersaarutinik suliaqarneq, inuusuttut, atuarfiup aamma angajoqqaat akornanni suleqatigiinnerup ataqatigiissarneri kiisalu sulisut allat soorlu unnuarsiortut ilinniagassanullu ikiuuttartut akornanni pisortaq peqatigalugu ataqatigiissaarinerit.

Ulloq 1.august 2024, atuartunut angerlarsimaffinni najugaqarneq pillugu nalunaarusiamik nutaamik atuutsitsisoqalernera pissutigalu, aqutsisutut suliassat ilaat tassaavoq taassuma atuartunut angerlarsimaffinni atuutsinneqarnera aamma sulianut ilanngunneqarnera. Tamanna aamma Kommuneqarfik Sermersuup atuartunut angerlarsimaffinnut pilersaarusiaa pillugu atuuppoq.

Tullersortitut sulininni atuarfeqarnermut immikkoortortaq qanimut suleqatigissavat, taanna pisariaqartitsinerit naapertorlugu ilinnut siunnersuisutut atuutissaaq. Aqutsisutut Atuarfeqarnermut immikkoortortami fagchefip ataani inissisimassaatit.

 

Ilinniarsimanermut piumasaqaatit:

· Perorsaatutut ilinniarsimaneq

· Perorsaanermut ikiortitut ilinniarsimaneq

· Perosaanermut tunngassutilimmik ilinniarsimaneq

· Aqutsisutut ilisimasaqarneq

 

Eqikkaalluni taava ilinnut iluaqutaassaaq tulliuttumi ukuninnga ataatsimik arlalinnilluunniit piginnaaneqaruit:

· Inuusuttunik 13–16-inik ukiulinnik sullissisinnaaneq taakkununngalu ulluinnarnik toqqissisimanartunik atugassarititaasunillu allanngorartuunngitsunik pilersitsisinnaaneq.

· Aaqqiagiinngissutaasinnaasunik aaqqiiniarsinnaaneq aaqqiissutissanillu iluaqutaasunik nassaarniarsinnaaneq

· Inuusuttut, angajoqqaat, atuarfiup aamma atuarfeqarnermut immikkoortortap suleqatigiinnerannik ataqatigiissaarineq pisortaq peqatigalugu

· Atuartunut ineriartortitsisunik katerisimaartitsisunillu sammisaqartitsisinnaaneq pilersaarusiorsioqataasinnaaneq

· Atuartunut angerlarsimaffimmi sulisut aamma avataanit suliaqariartortartut soorlu sanasut eqqiaasullu akornanni aqutsineq suliassanillu agguataarineq.

 

Annertunerusumik paasisaqarusukkuit:

Atorfik ilinnut soqutiginaateqarpat atorfik pillugu tassungalu tunngasumik suliassat itinerusumik paasisaqarfigerusukkukkit uunga saaffiginninnissannut tikilluaqqusaavutit: Riikki Grønvold, oqarasuaat +299 36 73 03 imaluunniit e-mail: rigr@sermersooq.gl

 

Pineqaatissinneqarsimannginnermut aamma meeqqanut pinerliisimannginnermut uppernarsaat:

Atorfik taanna meeqqanik pinerliisimannginnermut aamma pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu inatsit naapertorlugu uppernarsaatinik piumasaqaateqarfiuvoq. Inatsit naapertorlugu Kommuni uppernarsaatinik naammaginatutut isigineqartunik pereerpat atorfinninneq aallartinneqarsinnaavoq. Taamaattumik malugeqqussavarput Kommunip uppernarsaatit nammaginartutut isigineqartut, meeqqanik pinerliisimannginnermik uppernarsaat rigspolitiinit, aammalu pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat Politiinit pippagit atorfininnissaq inissinneqassammat.

Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat Kommunimit aaneqassaaq pineqartumik akuersissuteqarnikkut, pineqaatissinneqarsimannginnermullu uppernarsaat nammineq illoqarfigisami Politeeqarfimmut aaneqassaaq.

 

Akissaatinut atorfinitsitaanermullu tunngatillugu atugassarititaasut:

Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Namminersorlutik Oqartussani isumaqatigiissut atuuttoq, atorfininnerup nalaani Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu pineqartup isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit.

Atorfinititsineq qaammatini pingasuni misiliutitaqassaaq.

 

Inissaq:

Atorfik inissaqartitsivoq, taamaattumik qularnaveeqqummut ineqarnermullu, atuinermut il. il. akiliisoqartassaaq matumani Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kommunillu Kalaallit Nunaanni illuutaannut ineqarnermut akiliuteqartarnermut maleruaqqusat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit akiliisoqartassaaq. Atorfineqqarnermi sulisutut ataavartumik initaarnissamut innersuussisoqarsinnaanngippat, sulisumut utaqqiisaasumik ineqartinneqarsinnaasoq inimik vakantboligmik neqeroorfigineqarsinnaavoq, siuliani taaneqartoq naapertorlugu ineqarnermut, atuinermut il. akiliuteqartoqartassaaq. Ineqarnermut atuinermullu akiliutigineqartartut pillugit annertunerusumik paasisaqarusukkuit www.iserit.gl qimerloorneqarsinnaavoq.

Sulilernissamut piffissaliussaq sulisutut ataavartumik initaarnissamut neqeroortoqarnissaa qaqugukkut pissanersoq apeqqutaajumaarpoq. Inatsisit atuuttut tunngavigalugit sulilernissamut atatillugu angalasoqassappat angalaneq akilerneqassaaq aammalu pisattat tikinnissaannut akiliunneqartussaalluni.

 

Qinnuteqaat:

Qinnuteqaat qulequtserlugu Atorfiup ilisarnaataa 504-24-mik, ilinniagaqarsimanermut uppernarsaat siornatigullu sulisimanermut uppernarsaatit qinnuteqaammut ilanngullugit, qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani qinnuteqartoqassaaq.

 

Imatut qinnuteqaateqassaatit:

Atorfik qinnuteqarfigerusutat takugukku, uagutsinnut qinnuteqaammik nassiutissavat nittartagarput aqqutigalugu. Atorfimmut qinnuteqarfiginiakkannut link-i, atorfimmi inuttassarsiorneqartumi takusinnaavat.

 

Malugiuk: 

Qinnuteqaatit pappilissatigut mailikkulluunniit tiguneq ajorpagut, inussiarnersumik qinnuteqaatit nittartagaq aqqutigalugu nassiuguk.

Qinnuteqarnissamut killissarititaasoq: juunip 12.-at, 2024

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia