sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Tasiilami najugaqatigiiffiit sundhedsassistentimik pissarsiorput / Boenhederne i Tasiilaq søger sundhedsassistent

Kommuneqarfik Sermersooq

Tasiilaq
Ikkunneqarpoq: 23-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-05-2024
Suliffissamut ID normut: 331589008
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed
Atorfiup taaguutaa: Sundhedsassistent
Ilinniagaq: Sundhedsassistent
Misilittakkat - Annertunerusumik: Omsorgsarbejde, Samarbejde
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Boenhederne i Tasiilaq søger sundhedsassistent

Handicap og Socialpsykiatri søger en omsorgsfuld og imødekommende sundhedsassistent til boenhederne i Tasiilaq. Har du hjertet på det rette sted, og vil du være med til at gøre en forskel for vores beboere, er det lige dig vi står og mangler som vores nye kollega.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 40 timer om ugen, primært dag- og aftenvagter samt weekendarbejde. Du kommer til at arbejde tæt sammen med dine kollegaer, i at understøtte vores beboere i deres udvikling.

Vi har to mindre bo-enheder, der i alt rummer 6 beboere. Beboerne har primært psykiske og fysiske funktionsnedsættelser og misbrug. Vores kerneopgave er at hjælpe beboerne til at få en øget livskvalitet, blandt andet ved at udvikle deres psykiske, sociale og praktiske færdigheder, således de kan være så selvhjulpne som muligt. Du skal sammen med dine kollegaer støtte beboerne i at leve et godt og indholdsrigt liv, som de selv ønsker det. Udover vores 2 mindre bo-enheder har vi også nogle støttepersoner, der løser indsatser hjemme ved de borgere i byen.

 

Dine arbejdsopgaver:

·At arbejde med at udvikle beboerne mod højere grad af selvhjulpen hed og øget livskvalitet bl.a. gennem arbejdet med beboernes handleplaner

·At motivere og understøtte beboerne i hverdagsaktiviteter som fx en gåtur, indkøb, madlavning og lægebesøg

·At styrke fællesskabet i bo enheden gennem samarbejdet med kollegaer, leder og beboere

Opgaverne løses i tæt samarbejde med boenhedernes øvrige medarbejdere samt interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder sagsbehandlere, SHV, Dronning Ingrids Hospital og kriminalforsorgen.

 

Forventninger til dig:

·Du er uddannet sundhedsassistent

·Er omsorgsfuld og imødekommende, og ser, at det er vejen til et godt arbejdsmiljø

·Har lyst til at udvikle dig selv og vores afdeling, så det gør en betydningsfuld forskel for beboeren

·Du kan bruge en computer

·Du kan se dig selv bo på Østkysten, i en by med ca. 2000 indbyggere, i smuk og vild natur

·Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

 

Om os:

I denne stilling vil du blive en del af et større fællesskab: Vi er en afdeling, hvor der er otte boenheder, fem bokollektiver, to aktivitets- og samværstilbud samt tre støttekorps fordelt i Tasiilaq, Nuuk og Paamiut.

Vi tilbyder et spændende job i en afdeling som står overfor en stor udvikling. Denne udvikling handler bl.a. om grundig intro til dig som ny medarbejder, løbende sparring og faglige fællesskaber.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 19.

 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Yderligere oplysninger fås hos:
Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til leder Ann H. Pedersen, tlf. +299 367735 eller e-mail: anpd@sermersooq.gl eller Aksel Christensen tlf.: +299 367741 e-mail: aksc@sermersooq.gl

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 399-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia