sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Tasiilami Sunngiffimmi ornittakkami Aarmarngaar. Isumaginninnermi ikiortitut ilinniarsimasumik aquti / Fritidscenter Aarmarngaar i Tasiilaq søger souschef med socialhjælper uddannelse

Kommuneqarfik Sermersooq

Tasiilaq
Ikkunneqarpoq: 14-06-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 05-07-2024
Suliffissamut ID normut: 331589572
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Meeqqat & inuusuttut
Atorfiup taaguutaa: Socialmedarbejder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Samarbejde,
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Sunngiffimmi ornittakkap Aamarngaar ataaniipput 1. – 3. klassinut atuareernerup kingorna ornittagaq kiisalu sunngiffimmi sukissaarsartarfiit Tasiilamiittut nunaqarfiinilu klubbit: Kulusuk, Tiilerilaaq, Sermiligaaq, Isortoq & Kuummiut. Aamarngaarmi pisortaq tullersortitut suliffiuvoq immikkoortortaqarfiit marluk akimorlugit Meeqqanut Atuarfeqarnermullu immikkoortortaq (MA) kiisalu Peqqinneq, Sunngiffik Kulturilu sullinneqarput (fritidsklubbit).

 

Aqutisoq tullersortitut, Pisortaq suleqatigalugu aquitsinissami aamma meeqqat inuunerissut pingaartippigit? Tamakkiisumik isiginnittariaaseqarpit aamma nammineq allalluunniit "suliai arlallit" tigummisinnaavigit sulilu qungujulallutit - taava immaqa ILLIT tassaavutit, Tasiilami sunngiffimmi ornittakkamut aamma nunaqarfinni sunngiffimmi ornittagaannut pisortatut tullersortitut pissarsiarerusutarput.

 

Atuareernerup kingorna ornittakkami (1.-3. klasse) suliniutigineqarput perorsaanikkut ineriartortitsinissaq. Siliniutip ineriartortissavaa meeqqap naliginnaasumik,- inooqataanermik,-eqqarsartariaatsikkut aalariaatsimillu piginnaaneqalernissamut ineriartuutaasunik sammisaqartinneqarnikkut ukiumut pilersaarutaasut malillugit.

Atuareernerup kingorna ornittakkamik sullissineq atuarfik qanimut suleqatigalugu ingerlanneqartarpoq, perorsaanermik ineriartutaasumik siuarsaaneq meeqqanut ataqatigiissinniarlugu.

 

Atuareernerup kingorna ornittagaq ulluinnarni ammasarpoq nal.07.00 – 17.00, aamma aasaanerani atuanngiffimmi.

 

Tasiilami fritidsklubbi Sunngiffimmi ornittakkap Aamarngaarp ilagivaa tassani meeqqat inuusuttullu 6 - 13-inut aamma 14 - 21-nut ukiullit kommunip sunngiffimmi aamma sammisassaqartitsiviani sullinneqartut.

 

Fritidsklubbip ammasarfii sullitanut marlunnut avillugit pisarpoq, taamaalilluni ulluinnarni ullut tamaasa meeqqanut nal 17:00 - 19:00 ammasarpoq inuusuttunullu ulluinnarni ullut tamaasa nal 19:30 - 23:00 ammatinneqartarpoq, taamaattorli klubbi tallimanngornikkut 24:00-ip tungaanut ammasarpoq. Fritidsklubbi arfininngornermi meeqqanut nal 13:00 - 17:00 inuusuttunullu nal 19:00 - 24:00 ammasarpoq. Sapaammi meeqqanut nal 13:00 - 17:00 inuusuttunullu nal 19:00 - 23:00 ammasarpoq.

 

 

Meeqqat inuunerissuunissaat assut pingaartitaraarput, meeqqat ulluinnarni pitsaanerpaamik misigisaqarnissaat ineriartortinneqarnissaallu pillugu pitsaasumik sulineq, isumassuineq qanilaarnermik pissuseqarneq pingaarnerutillugit.

Tasiilami pissutsinik inuuniarnermut tunngasunik ilisimasaqarnissat paasinnissinnaanerillu pingaartipparput, tamannalu tunngavigalugu perorsaanermi sulinerit tunaartalersorsinnaassagit. Perorsaanermi ulluinnarni sulinermi arlaannik misigisaqartassaatit imaluunniit pisunik paasisaqartassaatit killissamik qaangiisinnaasunik. Taamaattumik tarnikkut tatituujunissat naatsorsuutigivarput, nukissaqarpasillutillu oqarsinnaasutut pissuseqarsinnaassasutit, aamma pisuni artornarsinnaasuni. Taamatullu illit nalunaartussaatitaaneq annertusisaq pisussaaffigalugu ilisimallugulu nalunngikkit naatsorsuutigivarput.

 

Meeqqat inuusuttullu atuannginnerini sumiiffissaqarnissaat fritidsklubbip siunertarivaa. Fritidsklubbi ornittakkatut ilaatigut atuisunit aqunneqarpoq. Tassa imaappoq, fritidsklubbimi killiliunneqartut aamma sammisassaritinneqartut pilersaarusiorneqarlutillu suliarineqartarput klubrådimit taakkulu tassaapput atuisut sulisullu.

Sammisassat perorsaanermik imallit pilersaarusiorneqaraangata sammisassat atuisut suleqatigiinnissaannut aamma ataqatigiinnissaannut sammisut qitiutinnerullugit pisarpugut, soorlu nipilersoqatigiinnerit, iligiikkuutaarluni unammiuaarnerit, tatiginninnissamut sungiussaatit assigisaalluunniit. Perorsaasumik atuisooqatigiit inuuniarnikkut piginnaanngorsaqqinneqarnissaannut peqataasinnaasumik pissarsiorpugut, aamma sammisassanik perorsaataasunik, sullinneqartut inuuniarnerannut siuarsaataasunik, pilersaarusiorsinnaasumik.

 

 

Immikkoortortaqarfimmi aqutisoq tullersortitut naatsorsuutigaarput/kissaatigaarput

· Tullersortitut, sapinngisamik meeqqeriveqarfimmi, misilittagaqarneq.

· Perorsaanermut tunngasunik aqutsisuulluarnissamut soqutiginninneq.

· Paasiuminartuuneq aamma ersarissuuneq, saniatigullu suleqatigiinnermik suliatigullu ineriartornermik pingaartitsineq.

· Perorsaanikkut suleriaatsinik nutaanik ilisarititsineq aammalu sulisunut angajoqqaanullu ingerlatitseqqiineq.

· Siuttuuneq isumassarsisitsinerlu, suliatigut perorsaanikkut suleriaatsinik nutaanik sulisunut ilisaritsitsineq.

· Tusarnaarsinnaaneq akuersaartuunerlu.

· Suleqatiginnilluarsinnaaneq tamakkiisumillu isiginnittuarsinnaaneq.

· Meeqqanut, angajoqqaanut sulisunullu isumannaatsuutitsineq toqqissisimatitsinerlu

· Tullersortitut ersarittuuneq pisunullu peqataasarneq.

· Onittakkani allani aqutsisunik perorsaanikkut siunersiuisinnaaneq kiisalu suleqateqarsinnaaneq.

· IT/qarasaasiamut piginnaasaqarneq.

· Allaffissornikkut aningaasaqarnikkullu aqutsisutut suliaqarsinnaasoq.

· Ulluinnarni Sunngiffimmi ornittakkami Aamarngaarmi aqutisumut qanimut suleqateqarneq.

 

Neqeroorutigaavut:

·Suliffeqarfik pikkorissunik tunniusimasunillu sulisulik.

· Atorfik soqutiginartoq, akisussaaffeqarnissamik allannguutinullu piareersimanissamik piumasaqaatitalik.

· Perorsaanikkut sulisunik aqutsinissamut periarfissaq saniatigullu inini ataasiakkaani meeqqanik toqqaannartumik sullissineq.

· Suliffimmi avatangiisit pitsaasut, quianarsinnaasunut illarnermullu inissaqartitsisut.

 

Meeqqerivinnut aqutsisooqatigiinnullu naleqquttunik ingerlaavartumik pikkorissarnissamut meeqqeriveqarnermut immikkoortortamit neqerooruteqartoqartarpoq.

 

Annertunerusumik paasisaqarusukkuit:

Atorfik ilinnut soqutiginaateqarpat atorfik pillugu tassungalu tunngasumik suliassat itinerusumik paasisaqarfigerusukkukkit uunga saaffiginninnissannut tikilluaqqusaavutit: Tim Serritzlev, oqarasuaat +299 36 78 27 imaluunniit e-mail: tser@sermersooq.gl

 

Pineqaatissinneqarsimannginnermut aamma meeqqanut pinerliisimannginnermut uppernarsaat:

Atorfik taanna meeqqanik pinerliisimannginnermut aamma pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu inatsit naapertorlugu uppernarsaatinik piumasaqaateqarfiuvoq. Inatsit naapertorlugu Kommuni uppernarsaatinik naammaginatutut isigineqartunik pereerpat atorfinninneq aallartinneqarsinnaavoq. Taamaattumik malugeqqussavarput Kommunip uppernarsaatit nammaginartutut isigineqartut, meeqqanik pinerliisimannginnermik uppernarsaat rigspolitiinit, aammalu pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat Politiinit pippagit atorfininnissaq inissinneqassammat.

Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat Kommunimit aaneqassaaq pineqartumik akuersissuteqarnikkut, pineqaatissinneqarsimannginnermullu uppernarsaat nammineq illoqarfigisami Politeeqarfimmut aaneqassaaq.

 

Akissaatinut atorfinitsitaanermullu tunngatillugu atugassarititaasut:

Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Namminersorlutik Oqartussani isumaqatigiissut atuuttoq, atorfininnerup nalaani Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu pineqartup isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit.

Atorfinititsineq qaammatini pingasuni misiliutitaqassaaq.

 

Inissaq:

Atorfik inissaqartitsivoq, taamaattumik qularnaveeqqummut ineqarnermullu, atuinermut il. il. akiliisoqartassaaq matumani Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kommunillu Kalaallit Nunaanni illuutaannut ineqarnermut akiliuteqartarnermut maleruaqqusat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit akiliisoqartassaaq. Atorfineqqarnermi sulisutut ataavartumik initaarnissamut innersuussisoqarsinnaanngippat, sulisumut utaqqiisaasumik ineqartinneqarsinnaasoq inimik vakantboligmik neqeroorfigineqarsinnaavoq, siuliani taaneqartoq naapertorlugu ineqarnermut, atuinermut il. akiliuteqartoqartassaaq. Ineqarnermut atuinermullu akiliutigineqartartut pillugit annertunerusumik paasisaqarusukkuit www.iserit.gl qimerloorneqarsinnaavoq.

Sulilernissamut piffissaliussaq sulisutut ataavartumik initaarnissamut neqeroortoqarnissaa qaqugukkut pissanersoq apeqqutaajumaarpoq. Inatsisit atuuttut tunngavigalugit sulilernissamut atatillugu angalasoqassappat angalaneq akilerneqassaaq aammalu pisattat tikinnissaannut akiliunneqartussaalluni.

 

Qinnuteqaat:

Qinnuteqaat qulequtserlugu Atorfiup ilisarnaataa 607-24-mik, ilinniagaqarsimanermut uppernarsaat siornatigullu sulisimanermut uppernarsaatit qinnuteqaammut ilanngullugit, qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani qinnuteqartoqassaaq.

 

Imatut qinnuteqaateqassaatit:

Atorfik qinnuteqarfigerusutat takugukku, uagutsinnut qinnuteqaammik nassiutissavat nittartagarput aqqutigalugu. Atorfimmut qinnuteqarfiginiakkannut link-i, atorfimmi inuttassarsiorneqartumi takusinnaavat.

 

Malugiuk: 

Qinnuteqaatit pappilissatigut mailikkulluunniit tiguneq ajorpagut, inussiarnersumik qinnuteqaatit nittartagaq aqqutigalugu nassiuguk.

 

Qinnuteqarnissamut killissarititaasoq: juulip 5.-at, 2024

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia