sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Teamleder - Børn, unge og familieområdet

Avannaata Kommunia

Ikkunneqarpoq: 26-01-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-02-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84463603
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

Avannaata Kommunia opslår hermed stillingen som Teamleder på børn – unge og familieområdet i Ilulissat med ansættelse snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Du vil indgå i team med andre sagsbehandler på børn unge og familieområdet i socialafdelingerne. Nærmeste foresatte er afdelingslederen i Ilulissat Socialforvaltning. Dit ansvarsområde bliver at give løbende orienteringer til Afdelingslederen i Socialafdelingen om verserende undersøgelser og om al ny og opdateret dokumentation på børneområdet herunder især, socialrapporter, handleplaner og lignende og om status på alle igangværende anbringelser, samt statistiske opgaver.

Du vil have ansvar for at lede, råd-og vejlede og føre tilsyn med sagsbehandlerne i deres sagsbehandling indenfor børn og unge samt familieområdet med udgangspunkt i den grønlandske sociallovgivning i Ilulissat og i dets bygder. Du skal deltage aktivt i sagsbehandlingen af de komplicerede sager og sikre at alle underretninger, der er ankommet til socialforvaltningen bliver sagsbehandlet og handlet på. Varetage tværfagligt samarbejdsgruppemøder og ”Tidligt indsats for gravide familier. Sørger for indstillinger til Socialudvalget. Foretage løbende orienteringer. Overvåge løbende udgifter og deltage aktivt i budget lægningen indenfor børn og ungeområdet. Du skal ligeledes deltage i den lokale socialvagtordning.

Stillingen ønskes besat af med følgende kvalifikationer:

 • En socialrådgiveruddannelse – helst suppleret med ledelsesuddannelse og som har ledelseserfaring, eller har vilje til at tage således en lederuddannelse. Dog kan andre med en rådgivningsuddannelse eller en med pædagoguddannelse – suppleret af flere faglige kurser på det sociale område specielt indenfor børn og unge området og på socialjura eller har vilje til at tage således kurser komme med i betragtning til stillingen.
 • Have kendskab til Børn-og Unge Strategien og dets målsætning.
 • Have erfaring i administration af retsregler på børneområdet.
 • Have erfaring med at arbejdet med overordnet styring indenfor sagsbehandling af børn og ungeområdet i samarbejde med sagsbehandlerne og med eksterne samarbejdspartnere samt i samarbejde med foresatte.
 • Psykisk robust, systematisk og analytisk.
 • Stærke ledelseserfaringer.
 • Erfaring med konfliktløsninger i forbindelse med håndtering af konflikter og kritik.
 • Pålidelig, empatiske evner og foregangseksempel jf. dekorums krav.
 • Gode kommunikationsevner og gennemslagskraft.
 • Ansvarlig, positiv, have proaktiv tilgang til opgaverne og evne at implementer nye forordninger og nye metoder i sagsbehandlingen indenfor området.
 • Omstillingsparathed, helhedsorienteret og fleksibel.
 • Diverse ad hoc opgaver.

Målet for stillingen på den korte sigt er at bidrage til bedre kvalitet på børne- og familieområdet, herunder undersøgelser og valg af hensigtsmæssige hjælpeforanstaltninger i henhold til Inatsisartutlov om støtte til børn.

Målet på langt sigt er at bidrage til større bevidsthed i samfundet om børnenes tarv og rettigheder samt forældrenes rolle og ansvar.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

Straffeattest:

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

Nærmere oplysninger om stillingerne kan indhentes ved henvendelse til Afdelingsleder Laura Rafaelsen Nielsen e-mail: lani@avannaata.gl tlf. 387562.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamens-papirer m.v. skal være sendt senest 20. februar 2023 gennem Avannaata Kommunias hjemmeside: Avannaata.gl/ledige-stilllinger

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat