sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Teknikimik Ilinniarfik eqqiaasunut aqutsisussarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 15-08-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 06-09-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-74806967
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Rengøring

Rengøringsleder til Teknikimik Ilinniarfik, til ansættelse snarest muligt eller efter aftale.

Arbejdsopgaver:
 

 • Leder og fordeler de daglige arbejdsopgaver på Teknikimik Ilinniarfik.
 • Planlægge, organisere og koordinere og være i stand til motivere, informere og instruere medarbejderne.
 • Introducerer medarbejderne i den rette brug af redskaber og rengøringsmidler.
 • Lave arbejdsplan
 • Ansvar for, at skaffe vikar ved manglende personale.
 • Attesterer timer for rengøringsmedarbejdere sammen med pedelforvalter.
 • Ferieplanlægning. 
 • Deltager ved indkøb af rengøringsartikler, sammen med pedelforvalter.
 • Vurdere uddannelsesbehov for medarbejderne.
 • Medansvar for sikkerhed sammen med pedelforvalter.

Vi søger en rengøringsleder, der sikrer at alt inden for rengøring hænger sammen og til hverdag at holde opsyn med renligheden i alle lokaler.

Vi forestiller os:
 
 • at du har faglig viden og har færdighed, selvstændighed, overblik og gode lederevner
 • at du er god til at lede og fordele arbejdsopgaver.
 • at du har godt humør og vilje til samarbejdse.

Rengøringslederens nærmeste overordnede er pedelforvalter.

Nærmere oplysninger om stillingens omfang og indhold fås ved henvendelse til pedelforvalter Karl Peter Petersen tlf.+299 86 76 18.

Ansøgningsfrist er den 30. august 2019. Vi forbeholder os ret til at behandler ansøgningerne løbende.

Se vores hjemmeside: www.kti.gl
Se også byens hjemmeside: www.qeqqata.gl
Se gældende overenskomst: her

Til ansøgere der bor udenfor Grønland og ønsker yderligere information om Grønland se www.nalakkersuisut.gl.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia