sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Teknikimik Ilinniarfik, KTI Sisimiut Kollegiani nakkutilliisutut siunnersortimik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 15-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 05-10-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81090775
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

Er du frisk på nye udfordringer, har du det der skal til for at støtte vores elever og lærlinge, så har vi alle tiders spændende job til dig.

Vi søger en kollegievejleder til vores elever og lærlinge, herunder især for de unge elever under 18 år. Du skal som kollegievejleder gennem aktiviteter være med til at skabe gode inkluderende rammer, trivsel og tryghed for vores elever og lærlinge.

Du skal være klar på at arbejde fleksibelt, hvor du er sammen med elever og lærlinge, primært efter skoletid og i weekenden. Der vil også være opgaver, der skal løses i skoletiden fx kontakt og samarbejde med skole og forældre – svarende i alt til en arbejdsuge på 40 timer.

Det er vigtigt for os - og ikke mindst eleverne, at du som kollegievejleder er fagligt og menneskeligt velfunderet, der har både lysten og evnen til at arbejde med unge mennesker under uddannelse.

Teknikimik Ilinniarfik (KTI) i Sisimiut omfatter bl.a. uddannelser indenfor gymnasium, bygge- og anlæg, entreprenør- og råstofområdet og en betydelig kursusvirksomhed.

Skolens kollegier ligger i umiddelbar nærhed af skolen og du vil i din hverdag have et tæt samarbejde med skolens uddannelseschefer, undervisere og vejledere.

Som kollegievejleder skal du bl.a.
 • Varetage den daglige kontakt med kollegianerne, i de kollegier, som du  bliver ansvarlig for.
 • Fremme det sociale liv og fællesskabet på kollegiet.
 • Iværksætte rengøringsordninger for kollegianerne og sikre at de bliver fulgt.
 • Kunne vejlede om hygiejne og om elementær sund madlavning.
 • Sørge for at kollegianerne overholder ordensreglerne for kollegierne.
 • Sikre, at der etableres beboerråd og afvikle kollegiemøder om forholdene på kollegierne, aktiviteter og eventuelle uoverensstemmelser.
 • Være en del af vagtordningen sammen med det øvrige personale i nattetimerne og i weekenden.
 • Være fleksibel og kunne arbejde tæt sammen med skolens øvrige personale, herunder pedeller, kollegieinspektør, studievejledere og undervisere. Derudover bidrage til sikring af vedligeholdelse og indkøb til kollegiet.
 • Hjælpe med at orientere og holde forældre underrettet om kollegieforholdene og den enkelte kollegianers trivsel.
Vi forventer
 • At du er uddannet pædagog eller har en anden relevant socialfaglig uddannelse.
 • At du er kommunikativ dygtig og har en systematisk og anerkendende tilgang til det pædagogiske arbejde.
 • At du er selvstændig og struktureret.
 • At du har lyst til at arbejde med unge under 18 år.
 • At du er empatisk, kan gå i dialog med kollegianerne og løse konflikter i deres opstart.
 • At du har godt et humør og er imødekommende.
 • At du er dobbeltsproget i dansk og grønlandsk.
Vi tilbyder
 • Engagerede kollegaere.
 • Mulighed for stort ansvar og selvstændige arbejdsopgaver.
 • Stor frihed til at udvikle de pædagogiske tiltag for kollegianerne.
 • En arbejdsplads i udvikling, midt i storslået natur med rig mulighed for udendørs aktiviteter, herunder jagt, fiskeri, langrend adventure race m.v.
Stillingen ønskes besat snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Børneattest og Offentlig straffeattest
Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når KTI har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når KTI har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.
Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og offentligstraffeattest.
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Ledende kollegieinspektør Paninnguaq Heilmann telefon +299 867642 eller forstander Jokum Møller telefon +299 867600.

Vi forbeholder os ret til at behandle ansøgningerne løbende.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Vvs Firmaet A/S
Ilulissat
EY Grønland
Nuuk
Vvs Firmaet A/S
Brøndum Grønland A/S
Nuuk