sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Tolder hundefører til Qaqortoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 22-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85447396
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Har du lyst til at arbejde med at sikre det Grønlandske samfund?
Så kan det være, at en ny oprettet stilling som Tolder i Qaqortoq er noget for dig?
Skattestyrelsen, der er landets øverste skattemyndighed og som varetager driftsopgaver på skatte-, afgifts- og inddrivelsesområdet, søger en tolder/narkohundefører (skatte- og afgiftskonsulent) til ansættelse pr. 1. juli 2024 eller efter aftale.

Du vil, som Tolder i Qaqortoq, blive hundefører og indgå i et team med øvrige toldere i Grønland med tjeneste-hunde. Det er derfor vigtigt at du lægger vægt på det gode samarbejde, er løsningsorienteret og har mod på en til tider hektisk hverdag, hvor kvalitet i opgaveløsningen og service er i højsæde.

Organisatorisk placering og arbejdsopgaver
Stillingen er placeret ved Toldfunktionen i Skattestyrelsens afdeling for Skatte og Kontrol, Qaqortoq.
Afdelingen dækker følgende områder: Rådgivning og vejledning af borgere og virksomheder, arbejdsgiver-kontrol, ligning og revision af selskaber og større erhvervsdrivende mv. samt toldfunktion.
Du skal som tolder/narkohundefører primært varetage følgende opgaver:

  • Kontrol af rejsende flypassagerer
  • Kontrol af luftfragt, post- og skibsforsendelser
  • Fysisk kontrol af fly og skibe mv.
  • Tilsyn med og uddannelse af toldmedarbejdere på kysten
  • Administrative opgaver forbundet med toldopgaver herunder risikoanalyse, kontrol af ind- og udførselsdokumenter mv.
Du vil blive oplært i Skattestyrelsens følgende arbejdsopgaver:
  • Relevante lovgivning om ind- og udførsel af varer og ved indrejse
  • Fagsystemer herunder internt- og eksterne IT-systemer og scannere
  • Hundefører uddannelse og kurser både i Grønland og Danmark
  • Generelt om kontrolstrategi og temadage om toldopgaver
  • Specialuddannelse i lukkede rum i skibe hhv. i Danmark og Grønland
Derfor skal der påregnes en del rejseaktiviteter om året

Kvalifikationer
Vi forventer at du som ansøger til stillingen besidder en naturlig autoritet, er god til at kommunikere og være dialog med andre, fungere godt såvel i grupper som selvstændigt, har gode samarbejdsevner, kan varetage et til tider krævende fysisk arbejde, er udadvendt, har gode sproglige egenskaber på grønlandsk, dansk og engelsk.

Gode evner med hund og gerne erfaring med tjenestehund vil ligeledes være en fordel.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia