sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Tolke/oversættere

Avannaata Kommunia

Ilulissat
Ikkunneqarpoq: 31-03-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-04-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84659014
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet, Kontor og administration

Tolkeafdelingen i Avannaata Kommunia, søger 2 tolke/oversættere.

Stillingen ønskes besat 1.maj 2023 eller efter nærmere aftale.

Til stillingen, er primære opgaver følgende:

 • Mundtlig og skriftlig tolkning, og simultantolkning ved politikermøder samt internt og eksternt tolkning, primært i sprogene grønlandsk og dansk
 • Opgaveløsninger af andre opgaver i samarbejde med ledelsessekretariatet.
 • Sparring med overordnede omkring ledelse af opgavefordeling

Du er/har:

 • Bruger af oversættelses programmet TMS
 • Uddannet tolk/oversætter eller kvalificeret, som samtidig kan dokumentere det.
 • Kendskab til EDB på brugerniveau.
 • Administrationsmæssige evner.
 • Evner til selvstændigt arbejde.
 • Evner til at gennemføre uddelegerede opgaver, fleksibelt.
 • Gode samarbejdsevner.
 • Udadvendt, kollegial og humoristisk.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

Der kan til stilling kunne anvises personalebolig, for hvilken betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

Information:

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Cheftolk Nuka-Marie K. Karlsen,        e-mail nmkk@avannaata.gl eller pr. telefon 38 77 46

Ansøgningen, mærket med ”Tolk”, bilagt kopi af uddannelsesbevis, tidligere beskæftigelser og udtalelser skal være HR-afdelingen i hænde senest, fredag den 21.april 2023

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia